Saskia Duursma

Saskia is een enthousiaste adviseur, gedreven door de motivatie kennis te vergaren en te delen en de wens onze samenleving, of een stukje daarvan, beter te maken. Een gedegen professional met visie, verbindend, innovatief, resultaatgericht, praktisch en analytisch.

Ze maakt graag verbinding tussen mensen en gebruikt daarbij haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie voor het sociale domein. Ze is gewend met veel verschillende organisaties, belangen en integrale onderwerpen te werken en zorgt voor frisse ideeën en verbinding.

Quote: “ in de veranderende samenwerking tussen bewoners, gemeente en organisaties zijn nieuwe rollen en competenties nodig en gewenst. Ik geloof in het concept van de zelfsturende gemeenschap en dialoogsturing vanuit de driehoek overheid, maatschappelijke partners en bewoners uit dorpen en kernen. Waarin men elkaar de ruimte laat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van eigen leven en leefomgeving”.

Als adviseur zet Saskia zich graag in voor dorps- en wijkontwikkeling, wijkgericht werken, sociale vernieuwing, leefbaarheid,  visie ontwikkeling, sociale cohesie en burgerkracht en –initiatieven. Vanuit haar verleden als sportconsulent heeft ze ook veel affiniteit en ervaring met sport als middel tot participatie en een gezonde leefstijl. Sport en bewegen blijft een onderwerp waar je haar nog altijd voor kunt wakker maken.

Na haar studie bestuurskunde  is Saskia via Huis voor de Sport Groningen, het landelijk kennisinstituut sport en bewegen NISB en gebiedsregisseur bij de gemeente Delfzijl bij CMO STAMM gekomen. Ze heeft dan ook ruime ervaring op het gebied van overheidsparticipatie en bewonersinitiatieven, sport- en bewegen met verschillende doelgroepen en het werken binnen een gemeente.

 

Contact

Saskia Duursma

adviseur

06 124 139 41
s.duursma@sociaalplanbureaugroningen.nl