Rika Ringersma

“Schrijven is meer dan alleen letters op papier zetten.”

Hoe zet je beleidsintenties om tot structurele en uitvoerbare acties in de praktijk? Met wie werk je daarbij samen? En hoe krijgen burgerinitiatieven hierin een belangrijke rol? Allemaal vragen waarmee Rika graag samen met de opdrachtgever en betrokken partijen aan de slag gaat. Zij gaat voor de vertaalslag van beleid naar praktijk. Of juist voor die van de praktijk naar beleid. Door goed te luisteren en te kiezen voor een brede en gedegen aanpak. Samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Rika heeft jarenlange ervaring met proces- en beleidsadvies en schrijft regelmatig beleids- of uitvoeringsnota’s. Schrijven is voor haar wel meer dan alleen letters op papier te zetten. Daarbij hoort ook: visieontwikkeling, uitvoering opstarten en draagvlak creëren. Mede door haar studie geschiedenis en economie is ze in staat om sociale ideeën om te zetten tot economisch haalbare projecten.

Haar werkterreinen zijn onder andere: integraal jeugdbeleid, informele zorg, multicultureel Groningen (integratie en diversiteit) en Europese samenwerking en projectontwikkeling.