Rika Ringersma

Rika Ringersma

Hoe zet je beleidsintenties om tot structurele en uitvoerbare acties in de praktijk? Met wie werk je daarbij samen? Hoe krijgen inwoners hierin een belangrijke rol? En wat is de cijfermatige onderbouwing? Allemaal vragen waarmee Rika graag samen met opdrachtgevers en betrokken partijen aan de slag gaat.

In een samenleving waarin mensen zich thuis voelen en daadwerkelijk het gevoel hebben er toe te doen. Met volop ruimte voor verschillende inzichten en gelegenheid om er zelf voor te kunnen kiezen om wel/niet mee te doen. Rika zoekt vooral de meerwaarde op door in te zetten op dat wat werkt. In advies en in onderzoek. Zij gaat voor de vertaalslag van beleid naar praktijk. Of juist voor die van de praktijk naar beleid. Door goed te luisteren en te kiezen voor een brede en gedegen aanpak.

Met als belangrijk resultaat: dat het de mensen waarom het gaat ook werkelijk iets oplevert.

Rika heeft jarenlange ervaring met proces- en beleidsadvies en schrijft regelmatig beleids- of uitvoeringsnota’s (visieontwikkeling, uitvoering opstarten en draagvlak creëren). Mede door haar studie geschiedenis en economie is ze in staat om sociale ideeën om te zetten tot economisch haalbare projecten.

Haar werkterreinen zijn onder andere: integraal jeugdbeleid, informele zorg, multicultureel Groningen (integratie en diversiteit), Europese samenwerking en projectontwikkeling en Discriminatie.nl Drenthe.

Adviseur

Werkdagen: ma | di | wo | do

  • Mail