Maurits Sijtstra

Maurits Sijtstra MSc

Maurits is een ervaren en betrokken strategisch adviseur en senior onderzoeker. Hij coördineert bij CMO STAMM het programmateam Gezondheid, Welzijn en Zorg. Daarnaast is hij sinds november 2023 regiocoördinator van het Drents Zorglandschap, een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, de provincie Drenthe en vele welzijn en zorgpartijen.

Maurits is afgestudeerd sociaal psycholoog bij de Rijksuniversiteit Groningen en ontwikkelde zich via zelfstudie bij online universiteiten verder richting het veld van Data Science. Hij verrichte jarenlang zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek in opdracht van ministeries, gemeenten, instellingen en organisaties.

Naast zijn werk als onderzoeker en adviseur bij CMO STAMM doceert hij bij de Hanzehogeschool Groningen het vak open source intelligence (OSINT) van de internationale minor Human Rights. Een vak over het doen van onderzoek op basis van openbare bronnen, privacy, AI en des- en misinformatie.

Hij interesseert zich vooral in programma’s en (onderzoeks-)projecten waarbij de doelgroep actief wordt betrokken. Praten doet hij graag met mensen en niet over mensen. Hij werkt graag samen aan positieve verandering. Ten slotte vindt hij onafhankelijkheid, transparantie en privacy zeer belangrijk in zijn werk.

Onderzoeker

Werkdagen: ma | wo | do (ochtend) | vr

  • Mail
  • LinkedIn