Maud Diemer

“Flexibel meedenken zorgt ervoor dat opdrachten blijven aansluiten bij de wensen van een opdrachtgever.”

Maud is iemand die graag inspireert, ontwikkelingen en project ideeën in gang zet. Sterke punten zijn onder andere haar doortastendheid en het vermogen om processen in gang te zetten. Dit wordt gecombineerd met schrijftalent, creativiteit en resultaatgerichtheid. Ze is verder een snelle en efficiënte werker en goed in staat mensen en processen aan te sturen. Haar werkwijze kenmerkt zich door flexibel mee te denken, zodat een opdracht blijft aansluiten bij de vragen en wensen van de opdrachtgever.

Maud studeerde Bedrijfskunde aan de Rijkuniversiteit Groningen.

Ze houdt zich bezig met verschillende thema’s: Burgerkracht, Integratie, Armoede & Schulden, het schrijven van subsidieaanvragen en fondsenwerving. Ook heeft ze specifieke ervaring met projecten op het gebied van vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, burgerkracht, armoede en schuldhulp. Ze is actief in allerlei netwerken met name rondom armoede en schulden en projectleider van Gro Next, een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen en Moedige Dialoog Groningen.

Nieuwsgierig? Bel/mail voor een afspraak.

Recente publicaties van Maud Diemer

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Zorg

Feitenblad Sociale steun en meedoen: Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen 2016