Marian Feitsma

“Als het om inhoud gaat staan vernieuwingen in zorg en welzijn centraal in Marians huidige werk.”

Marian is vooral van:

  • complexe vraagstukken analyseren en er helder over rapporteren;
  • betrekken en verbinden van verschillende partijen;
  • resultaten laten zien;
  • meerwaarde realiseren voor de opdrachtgever.

Als het om inhoud gaat, staan vernieuwingen in zorg en welzijn centraal in Marians huidige werk. Zowel via (kwalitatief) onderzoek als advies draagt zij hieraan bij. Soms gaat het om omvangrijke trajecten, zoals ‘Kijk op de Keten’ en ‘Vrijwilligers&Co’. Dan weer zijn het kortlopende opdrachten, zoals een inventarisatie van de aanpak van problematische schulden in Drenthe.

Marian studeerde na het gymnasium B pedagogische en andragogische wetenschappen. Vóór ze bij CMO STAMM in dienst kwam, werkte ze in verschillende functies bij de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties

medewerker

drs. Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Recente publicaties van Marian Feitsma

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Corona

Bijna niets meer vanzelfsprekend; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Groningen