Hiska Ubels

Ik vertaal kennis makkelijk naar een praktische aanpak, het liefst zo nauw mogelijk met iedereen die er bij betrokken is.

Hiska is vanuit zowel onderzoeks- als beleidspraktijk thuis in procesvoering en samenwerkingen tussen overheden, burgers en andere partijen in het sociaal-ruimtelijk domein. Ze heeft vanuit een integrale blik snel een breed overzicht van wat er speelt en heeft daarbij oog voor de verschillende invalshoeken van betrokkenen, zoals inwoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders.

Eind januari 2020 promoveert Hiska aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar experimentele samenwerkingsvormen tussen burgers en gemeenten die als doel hadden bij te dragen aan de lokale leefbaarheid in krimpdorpen. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief (enquêtes en paneluitvraag) als kwalitatief (participatief onderzoek, vraaggesprekken en documentanalyse). Ook heeft ze in 2013 aan de zelfde faculteit de Researchmaster Ruimtelijke Wetenschappen afgerond waarin ze zich verdiept heeft in sociaal-ruimtelijke samenwerkingsstrategieën, zoals interactief ontwerp en gebiedsprocessen. Daarnaast is ze in 1995 in Wageningen afgestudeerd in Rurale Ontwikkelingsstudies. Verder heeft ze ruim tien jaar ervaring met advisering als beleidsmedewerker bij het Rijk.

Bij CMO STAMM, waar Sociaal Planbureau Groningen onderdeel van is, werkt ze als onderzoeker vanuit de thema’s Burgerkracht & Overheidsparticipatie en Leefbaarheid & Krimp.

Contact

Dr. ir. Hiska Ubels

onderzoeker

06 135 816 73
h.ubels@sociaalplanbureaugroningen.nl