Fenna Bolding

Fenna Bolding

Fenna is enthousiaste adviseur, gedreven op de inhoud, een gedegen professional met visie, kennis, expertise en een rijke, brede ervaring

Om de samenleving mooier en beter te maken hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Om het beste uit al die partijen te halen heb je verbindende schakels nodig met visie, strategisch inzicht en het vermogen om mensen en belangen met elkaar te verbinden. Dat is waar Fenna graag haar inzicht, expertise en enthousiasme voor inzet.

De samenleving is voortdurend in beweging en overheden, maatschappelijke organisaties en alle mensen die de samenleving maken veranderen mee. Burgerkracht, een grotere regierol voor bewoners, een nieuwe rol voor overheden en maatschappelijke partners biedt nieuwe kansen voor actuele maatschappelijke opgaven.
Om deze te verzilveren is ambitie, daadkracht en lef nodig, maar óók een strategische visie en een aanpak die tot resultaten leidt.

Als adviseur zet Fenna zich hier graag voor in. Zij heeft zeer ruime ervaring op het terrein van krimp, leefbaarheid, burgerkracht, coöperaties als succesvol organisatiemodel voor burgerinitiatieven en het begeleiden van lokale en regionale strategie- en visietrajecten.
Opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, ministerie BZK en VWS), maatschappelijke instellingen (woningcorporaties en zorginstellingen), (visie- en strategietrajecten) en bewonersorganisaties (wooncoöperatie, zorgcoöperatie, ontwikkelen dorpsvisies).

Fenna verzorgt regelmatig gastcolleges en presentaties over leefbaarheidsvraagstukken en vitale samenleving, modern naoberschap, burgerkracht, coöperaties en ondernemerschap (‘participatiesamenleving’) en de toekomst van wonen en zorg.

Fenna was projectleider van het experiment Zorgkracht in Krimpgebieden in twee gemeenten in Oost Drenthe (eerste experimentenronde Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling). In dit experiment is met 18 maatschappelijke partners in een innovatief samenwerkingsverband gezocht naar mogelijkheden om zorgverlening in krimpgebieden voor de toekomst te garanderen. In het verlengde van dit experiment voerde zij een quick scan uit naar mogelijkheden om te anticiperen op een verwacht huisartsentekort in Noord Nederland.
Fenna maakt deel uit van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

Ze is onder meer inzetbaar voor: Visie- en strategietrajecten, nieuwe concepten voor zorg en leefbaarheid, haalbaarheidsanalyses en implementatietrajecten voor coöperaties (wonen, zorg, leefbaarheid), vitaliseringstrajecten krimpregio’s.

Politiek-bestuurlijk sterk door jarenlange ervaring in de Eerste Kamer en bij de provinciale overheid. Fenna is een ervaren en deskundig strategisch adviseur en gespreksleider/procesbegeleider, heeft oog voor de kracht van afzonderlijke partijen en weet in ingewikkelde beleidsprocessen partijen en mensen overtuigend te binden en te verbinden.

Adviseur

Werkdagen: ma | di | wo | do

  • Mail