Carolien Pruim

“Het onderzoeken van bevolkingsontwikkeling vormt de basis voor de toekomst.”

Carolien heeft een brede interesse in bevolkingsontwikkelingen, zowel in het verleden, het heden als de toekomst. Tijdens haar bachelorstudie Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft ze geleerd om op basis van theorie en onderzoek naar sporen in de bodem ‘het verhaal’ te vormen over bevolkingsgroepen die in het verre verleden leefden. Door vervolgens de master Population Studies te kiezen heeft ze haar nieuwsgierigheid verder voortgezet in het hier nu, door thema’s zoals welzijn, healthy ageing, migratie en duurzaamheid te bestuderen. Tijdens haar masterscriptie heeft ze zich verdiept in vergrijzing in relatie tot de ecologische voetafdruk als maatstaf voor de uitputting van de natuurlijke bronnen van de aarde. Haar eerste werkervaring heeft zij opgedaan als trainee bij de Provincie Drenthe. Hier heeft ze gezien hoe onderzoek bijdraagt aan het ontwikkelen van beleid en hoe beleid vervolgens tot uitwerking komt in de maatschappij.

Haar oprechte nieuwsgierigheid maakt dat zij zich graag verdiept in verschillende sociaal maatschappelijke vraagstukken. In combinatie met het verzamelen en analyseren van data, op zoek naar antwoorden op deze vragen. Als data-analist en onderzoeker zet Carolien zich in bij het programmateam Brede Welvaart.

medewerker

Carolien Pruim MSc

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn