Carola Simon

Carola is een enthousiaste en inspirerende onderzoeker met goede analytische kwaliteiten. Haar kracht ligt zowel bij kwantitatief als bij kwalitatief onderzoek, zoals het afnemen van interviews. Het in gesprek gaan met mensen en hun meningen over specifieke onderwerpen boven tafel krijgen, geeft Carola extra motivatie en maakt voor haar het werk als onderzoeker bijzonder. Ze vindt het leuk om kennis over te dragen op een toegankelijke en begrijpelijke manier, verschillende partijen samen te brengen en beleeft veel plezier aan het uitwerken van creatieve oplossingen van moeilijke vraagstukken.

Sinds de afronding van haar studie Sociale geografie heeft Carola als sociaal wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. Ze is gepromoveerd op het onderzoek ‘Ruimte voor identiteit’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft bij het Sociaal en Cultureel Planbureau gewerkt aan het onderzoeksprogramma Sociale staat van het platteland. Van augustus 2007 tot april 2010 woonde Carola in Denemarken en heeft daar onder meer een onderzoek opgezet naar de integratie van nieuwkomers op het Deense platteland. Vanaf 2010 werkt ze bij CMO STAMM, het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe. In 2016/2017 had ze een sabbatical jaar waarin ze een zeilreis heeft gemaakt langs de Atlantische kust van Europa.

Binnen CMO STAMM en het Sociaal Planbureau Groningen houdt ze zich vooral bezig met onderzoek gericht op leefbaarheid, armoede en sociale veerkracht. Ze was o.a. projectleider van het onderzoek ‘Wonen en leven met aardbevingen’ waarin meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van bewoners in het aardbevingsgebied in kaart zijn gebracht. Dit project was onderdeel van het omvangrijke woningmarktonderzoek dat OTB/TU Delft samen met CMO STAMM heeft uitgevoerd.

Contact

dr. Carola Simon

onderzoeker

06 236 67 636
c.simon@sociaalplanbureaugroningen.nl