Maatschappelijke gevolgen bodembeweging

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft een literatuurstudie gedaan naar de Maatschappelijke gevolgen van de bodembewegingen in Groningen. Dit was in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en GGD. Doel van de literatuurstudie is het geven van een eerste overzicht van reeds bestaande literatuur en onderzoek dat is gedaan naar de maatschappelijke impact van bodembewegingen en aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen.

De opdracht kwam van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen. Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen. Startpunt van deze bijeenkomst was de literatuurstudie.