Maatschappelijke gevolgen bodembeweging

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voert jaarlijks een literatuurstudie uit naar de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen met als doel om een onafhankelijk, volledig en geïntegreerd overzicht te geven van de kennisontwikkelingen.

Op 15 juni 2020 verscheen de nieuwste publicatie ‘Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners’, een integraal overzicht van de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het geeft de stand van kennis weer van onderzoek tot juli 2019.

Maatschappelijke impact

De literatuurstudie geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de stand van de kennis over de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen. Deze literatuurstudie is een opvolging van de literatuurstudie ‘Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen’ (Sluiter et al., 2018a).

Bewoners hard getroffen  

Het overzicht schetst de impact van de gaswinning en de aardbevingen op de Groningse samenleving in brede zin. Daarbij worden uiteenlopende thema’s besproken, zoals leefbaarheid, woningmarkt, vertrouwen, identiteit en gezondheid. Net als in veel ander onderzoek is de conclusie dat bewoners hard zijn getroffen. Het vertrouwen in overheden en instanties is laag. Gevoelens van onveiligheid, machteloosheid, verontwaardiging, boosheid en teleurstelling zijn hoog. Mensen hebben gezondheidsklachten en stress, vooral als ze veel schade hebben.

Leefbaarheid op peil houden

Nieuw is een overzicht van de mate waarin de regio als geheel is getroffen. De leefbaarheid van het gebied wordt lager beoordeeld dan in voorgaande jaren. Maar het vertrouwen van bewoners in de woningmarkt is ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde in 2019. Er wordt nu veel gevraagd van bewonersinitiatieven om het gebied leefbaar te houden. Volgens onderzoekers zijn er meer investeringen nodig om de leefbaarheid op peil te krijgen.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen zet zich sinds 2018 in om een helder beeld te krijgen van de bestaande kennis en openstaande vragen, zowel voor korte als middellange termijn, om zo bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio.

Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen. Het is een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Aardbevingen

Herstel van relaties is nodig voor voortgang gaswinningsdossier

Aardbevingen

Verlenging Gronings Perspectief

Aardbevingen

Groningen staat voor urgente en grote opgaven

Op de gebieden economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat doet de provincie Groningen het minder goed dan het landelijk gemiddelde. De meeste gemeenten in het aardbevingsgebied scoren hierop vaak minder goed dan vergelijkbare gemeenten. Dit blijkt uit een nulmeting die Nationaal Programma Groningen heeft laten uitvoeren onder leden

Aardbevingen

Aardbevingsproblematiek maakt systeemslachtoffers

Bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen met een lange schadegeschiedenis houden een gezondheidsachterstand. Er is een groep ‘systeemslachtoffers’ ontstaan die ondanks jarenlange schade- en versterkingstrajecten nog geen passende oplossing krijgt. Sommigen van hen kiezen voor een verhuizing om de ‘gaswinningsellende’ te ontvluchten. G

Aardbevingen

Professionals aardbevingsproblematiek over het systeem

Er zijn veel instanties betrokken bij het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen. Dit systeem van aanpak is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Dat vertellen professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem. Zij ervaren ze hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en

Publicaties

Aardbevingen

Nulmeting Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen

Aardbevingen

Rapport Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier

Aardbevingen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen