Maatschappelijke gevolgen bodembeweging

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voert jaarlijks een literatuurstudie uit naar de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen met als doel om een onafhankelijk, volledig en geïntegreerd overzicht te geven van de kennisontwikkelingen.

Op 15 juni 2020 verscheen de nieuwste publicatie ‘Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners’, een integraal overzicht van de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het geeft de stand van kennis weer van onderzoek tot juli 2019.

Maatschappelijke impact

De literatuurstudie geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de stand van de kennis over de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen. Deze literatuurstudie is een opvolging van de literatuurstudie ‘Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen’ (Sluiter et al., 2018a).

Bewoners hard getroffen  

Het overzicht schetst de impact van de gaswinning en de aardbevingen op de Groningse samenleving in brede zin. Daarbij worden uiteenlopende thema’s besproken, zoals leefbaarheid, woningmarkt, vertrouwen, identiteit en gezondheid. Net als in veel ander onderzoek is de conclusie dat bewoners hard zijn getroffen. Het vertrouwen in overheden en instanties is laag. Gevoelens van onveiligheid, machteloosheid, verontwaardiging, boosheid en teleurstelling zijn hoog. Mensen hebben gezondheidsklachten en stress, vooral als ze veel schade hebben.

Leefbaarheid op peil houden

Nieuw is een overzicht van de mate waarin de regio als geheel is getroffen. De leefbaarheid van het gebied wordt lager beoordeeld dan in voorgaande jaren. Maar het vertrouwen van bewoners in de woningmarkt is ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde in 2019. Er wordt nu veel gevraagd van bewonersinitiatieven om het gebied leefbaar te houden. Volgens onderzoekers zijn er meer investeringen nodig om de leefbaarheid op peil te krijgen.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen zet zich sinds 2018 in om een helder beeld te krijgen van de bestaande kennis en openstaande vragen, zowel voor korte als middellange termijn, om zo bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio.

Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen. Het is een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Aardbevingen

Toename stress door schade en versterking in gaswinningsgebied

Aardbevingen

Blijvende aandacht voor impact van de gaswinningproblematiek

Aardbevingen

Monitoring 2021 Nationaal Programma Groningen beschikbaar

De Monitor 2021 van Nationaal Programma Groningen is beschikbaar. Hierin is de ontwikkeling van Groningen op het gebied van brede welvaart en vier programma-ambities inzichtelijk gemaakt. De monitor geeft verder inzicht in de samenstelling en totstandkoming van de huidige projectenportefeuille. Naast feitelijke inzichten op basis van openbare data,

Aardbevingen

Herstel van relaties is nodig voor voortgang gaswinningsdossier

Wat is de stand van kennis over de maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen? Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen bracht op 28 juni een nieuw kennisoverzicht uit: Inzicht in impact. Dit geeft een totaaloverzicht van gevolgen voor bewoners en samenleving, gebaseerd op de inzichten van ruim 250 publicaties. Het overzicht is

Aardbevingen

Verlenging Gronings Perspectief

Het onderzoeksprogramma Gronings Perspectief, onder leiding van Katherine Stroebe en Michel Dückers, is met twee jaar verlengd, tot eind 2022. Deze verlenging wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van all

Publicaties

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aardbevingen

Rapport De psychosociale impact van schade en versterking: Stand van zaken 2021

Aardbevingen

Monitor 2021 - Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen