Maatschappelijke gevolgen bodembeweging

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voert jaarlijks een literatuurstudie uit naar de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen met als doel om een onafhankelijk, volledig en geïntegreerd overzicht te geven van de kennisontwikkelingen.

Op 15 juni 2020 verscheen de nieuwste publicatie ‘Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners’, een integraal overzicht van de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het geeft de stand van kennis weer van onderzoek tot juli 2019.

Maatschappelijke impact

De literatuurstudie geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de stand van de kennis over de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen. Deze literatuurstudie is een opvolging van de literatuurstudie ‘Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen’ (Sluiter et al., 2018a).

Bewoners hard getroffen  

Het overzicht schetst de impact van de gaswinning en de aardbevingen op de Groningse samenleving in brede zin. Daarbij worden uiteenlopende thema’s besproken, zoals leefbaarheid, woningmarkt, vertrouwen, identiteit en gezondheid. Net als in veel ander onderzoek is de conclusie dat bewoners hard zijn getroffen. Het vertrouwen in overheden en instanties is laag. Gevoelens van onveiligheid, machteloosheid, verontwaardiging, boosheid en teleurstelling zijn hoog. Mensen hebben gezondheidsklachten en stress, vooral als ze veel schade hebben.

Leefbaarheid op peil houden

Nieuw is een overzicht van de mate waarin de regio als geheel is getroffen. De leefbaarheid van het gebied wordt lager beoordeeld dan in voorgaande jaren. Maar het vertrouwen van bewoners in de woningmarkt is ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde in 2019. Er wordt nu veel gevraagd van bewonersinitiatieven om het gebied leefbaar te houden. Volgens onderzoekers zijn er meer investeringen nodig om de leefbaarheid op peil te krijgen.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen zet zich sinds 2018 in om een helder beeld te krijgen van de bestaande kennis en openstaande vragen, zowel voor korte als middellange termijn, om zo bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio.

Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen. Het is een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Femke de Haan

onderzoeker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Aardbevingen

Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade

Aardbevingen

Kennisplatform publiceert literatuurstudie: Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners

Aardbevingen

Onderzoek van Gronings Perspectief naar psychosociale gevolgen gaswinning in Groningen

“Welke factoren beïnvloeden het verloop in het aantal schademeldingen? En wat zijn redenen voor mensen om schade wel of niet te melden?” Sociaal Planbureau Groningen werkt samen met Gronings Perspectief in onderzoek naar de psychosociale gevolgen van de gaswinning in Groningen. In 2020 ontvangt het Groninger Panel hiervoor twe

Aardbevingen

Consortium gaat het Nationaal Programma Groningen (NPG) structureel monitoren en evalueren

“Wij helpen de regio zo te leren en de effecten van het programma zo groot mogelijk te maken.” E&E advies,  Aletta Advies en Sociaal Planbureau Groningen gaan als consortium het Nationaal Programma Groningen (NPG) structureel monitoren en evalueren. Het NPG heeft voor de komende tien jaar als overkoepelend doel het verbet

Aardbevingen

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

“Al in 2016 wezen we erop dat bewoners met meervoudige schade een risicogroep zijn. Deze groep leeft al jaren in onzekerheid, en we zien dat een deel eraan onderdoor gaat. We vinden het onbegrijpelijk dat er in 2019 nog steeds geen overkoepelend beleid is voor de problemen van deze groep.” Veel bewoners van Noordoost-Groninge

Publicaties

Aardbevingen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Aardbevingen

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

Aardbevingen

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016