Eenzaamheid

Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de leefbaarheid van een gebied ervaren.

In het kort

  • In Groningen is 35% van de volwassenen matig eenzaam en 8,2% ernstig eenzaam (landelijk 9,9%).
  • Het percentage ernstig eenzame volwassenen is iets hoger dan eerdere jaren

 

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties. Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de leefbaarheid van een gebied ervaren. Burencontact, maar ook sociale activiteiten als sporten, kunnen eenzaamheid verminderen.

Groningers minder vaak ernstig eenzaam dan landelijk

Het percentage (zeer) ernstig eenzame volwassenen in de provincie Groningen is in 2016 iets hoger dan eerdere jaren. In 2016 is 35% van de Groningers matig eenzaam en 8,2% (zeer) ernstig eenzaam.  Landelijk is het percentage volwassenen dat zich ernstig eenzaam voelt hoger dan in Groningen, namelijk 9,9%.

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het gevoel van eenzaamheid toe. Bij de volwassenen jonger dan 35 jaar is 6,8% ernstig eenzaam. In de groep 75-plussers is dit percentage 9,1%. In vergelijking met 2012 is de eenzaamheid onder alle leeftijdscategorieën toegenomen.

Onderstaande kaart laat voor elke gemeente zien hoe hoog het percentage volwassenen is dat zich ernstig eenzaam voelt. In Stadskanaal voelen relatief veel volwassenen zich ernstig eenzaam (11%). In Haren, Vlagtwedde en Zuidhorn zijn de percentages het laagst (6%).

gerelateerd

medewerkers