Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Terug

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Geschreven op 21 juni 2018

“De literatuurstudie was het startpunt van de kennistafel.”

Persbericht Kennistafel KennisplatformHet Sociaal Planbureau Groningen heeft een literatuurstudie gedaan naar de ‘Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen’. Doel van de literatuurstudie is het geven van een eerste overzicht van bestaande literatuur en onderzoek dat is gedaan naar de maatschappelijke impact van bodembewegingen en aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen.

De literatuurstudie was in opdracht van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen. Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen. Startpunt van deze bijeenkomst was de literatuurstudie.

Meer informatie

Heb je vragen of aanvullingen op de literatuurstudie, we horen het graag.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers