WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde, en met name de ontwikkeling daarvan in de loop van de tijd, geeft een indicatie van de mate waarin een gebied gewild is. Daarmee geeft het ook een beeld van de leefbaarheid in dat gebied.

In het kort

  • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Groningen daalde van €168.000 in 2013 naar €157.000 in 2017 (-6,5%). Deze daling is sterker dan gemiddeld in Nederland (-3,1%). Vanaf 2015 is er landelijk op basis van de voorlopige cijfers voor het eerst weer een lichte stijging te zien. In Groningen zien we deze lichting stijging vanaf 2016 optreden.
  • Het bezitten van een koopwoning in Groningen is minder duur dan gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde was in 2017 €216.000, in Groningen €157.000.

Weer lichte stijging WOZ-waarden

In vrijwel alle Groninger gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de periode 2013-2017 gedaald (gemiddeld -6,5%). De sterkste daling deed zich voor in Loppersum (-12,7%) en Delfzijl (-12,3%). In Grootegast daalde de gemiddelde WOZ-waarde in deze periode het minst (-3,5%). De gemeente Haren was de enige uitzondering, met een stijging van de WOZ-waarde tussen 2013 en 2017 van 0,4%.

Vanaf 2016 zien we de WOZ-waarde in de meeste gemeenten stabiliseren of licht stijgen. Alleen in Delfzijl, Pekela, De Marne en Veendam is ook in 2017 nog sprake van een lichte daling. Landelijk lijkt er op basis van de voorlopige cijfers een lichte stijging te zijn vanaf 2015.

Het bezitten van een koopwoning in Groningen is minder duur dan gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde was in 2017 €216.000, in Groningen €157.000.

Gemeenten vergeleken

De gemiddelde WOZ-waarde was op basis van voorlopige cijfers in 2017 het hoogst in de gemeenten Haren en Marum, met respectievelijk €275.000 en €215.000. Delfzijl en Oldambt hadden de laagste WOZ-waarde van respectievelijk €121.000 en €128.000. De verschillen tussen de gemeenten lijken gelijk te blijven.

gerelateerd

medewerkers