Woningvoorraad

Gebieden met een kwalitatief ondermaatse woningvoorraad hebben over het algemeen een zwakke leefbaarheidssituatie. Een kwaliteit van de woningvoorraad kenmerkt zich onder andere door de verdeling huur- en koopwoningen.

In het kort

  • Groningen kent een iets kleiner aandeel koopwoningen dan gemiddeld in Nederland (54,8% tegen 56,9%).
  • Het aandeel particuliere huurwoningen in Groningen ligt hoger dan in Nederland (15,3% tegen 13,5%).

Groei aantal woningen zet door

Groningen telt 276.728 woningen op 1 januari 2017. In 2010 waren dat nog 253.984 woningen. Het aantal woningen in Groningen is met 9,0% gegroeid sinds 2010. Dat is 1,8% meer dan de landelijke groei.

Minder koopwoningen dan landelijk

In Groningen is 54,8% van de woningen een koopwoning, dit is iets minder dan gemiddeld in Nederland, waar het 56,9% is. Dit betekent dus ook dat het aandeel huurwoningen in Groningen iets hoger is dan in Nederland. Dat verschil zit met name in het aandeel particuliere huur. In Groningen bestaat 45,1% van de woningen uit een huurwoning, in Nederland is dat 43,2%. Het percentage particuliere huur (15,3%) is hoger dan in Nederland (13,5%). De sociale huurwoningen vertegenwoordigen 29,8% van de woningvoorraad in Groningen tegen 29,7% in Nederland.

Het bezitten van een koopwoning in Groningen is minder duur dan gemiddeld in Nederland. Zie hiervoor ‘WOZ-waarde’

Gemeenten vergeleken

Groningen (62,0%) en Appingedam (51,2%) hebben het hoogste aandeel huurwoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad. De verhouding huur/koop is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Ten Boer (23,4%) en Zuidhorn (26,3%) hebben het laagste aandeel huurwoningen.

gerelateerd

medewerkers