Werkloosheid

Na een aantal jaren van stijgende werkloosheid neemt het aantal werkenden weer toe. In het laatste kwartaal van de 2017 kwamen er maandelijks in Nederland rond de 15.000 werkenden bij. Het werkloosheidspercentage wordt berekend ten opzichte van de beroepsbevolking (ongeveer 9 miljoen mensen begin 2018).  De werkloosheidsindicator is van de International Labour Organisation (ILO) en betreft het aantal 15 tot 75 jarigen die geen betaald werk hebben, daar wel recent naar hebben gezocht en die ook direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Voor Nederland en de provincie als geheel publiceert het CBS maandcijfers. Er waren begin 2018 in Nederland 396.000 werklozen (4,4% van de beroepsbevolking). In de provincie Groningen waren dit 21.000 (6,9%). De meest recente werkloosheidscijfers van het CBS, de maandcijfers vindt u hier: CBS werkloosheid maandcijfers. We kijken in dit deel verder naar de gemiddelde jaarcijfers.

In het kort

  • In 2017 was het landelijke werkloosheidspercentage 4,9% (ILO definitie, zie infobutton). In de provincie Groningen is het percentage ruim 1 procentpunt hoger.
  • De hoogste werkloosheidspercentages in 2017 zijn in de gemeente Groningen (7,7%) en de gemeenten Oldambt (6,6%) en Hoogezand-Sappemeer (6,4%).
  • Het percentage jeugdwerkloosheid is in 2017 in de provincie Groningen 11,0% en landelijk 8,9%.

Werkloosheid Groningen hoger dan landelijk.

In de onderstaande visualisatie is de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage te zien in de periode 2007 tot en met 2017. We zien in het bovenste deel de cijfers voor de provincie Groningen en Nederland. In 2014 was landelijk het werkloosheidspercentage het hoogst (7,4%). In de provincie Groningen is het percentage in 2014 en 2015 op het hoogste punt: 8,5%. Daarna zien we het percentage dalen. In 2017 is het percentage landelijk 4,9% en in de provincie Groningen 6,2%.

In het onderste deel van de visualisatie kunt u de gemeente kiezen waarvan u het werkloosheidspercentage wilt zien. Het dalende trend vanaf 2014 is overal hetzelfde.

De gemeenten vergeleken

In de kaart is te zien dat de gemeenten Groningen, Oldambt en Hoogezand-Sappemeer de hoogste werkloosheidspercentages hebben (respectievelijk 7,7%, 6,6% en 6,4%). De laagste percentages zijn in de gemeenten Ten Boer, Haren en Grootegast (respectievelijk 3,9% 4,1% en 3,9%). U kunt in de visualisatie het jaar kiezen waarvan u het beeld wilt zien. Kiezen we bijvoorbeeld het jaar 2014 waarin de werkloosheid het grootst is in de meeste gebieden, dan zien we percentages van 10% (Hoogezand-Sappemeer), 9,9% (Groningen) en 9,1% (Delfzijl). Het laagste percentage in 2014 zien we in Zuidhorn. (6,0%).

Jeugdwerkloosheid

Het is voor veel jongeren nog steeds moeilijk om een baan te krijgen. Er is steeds minder vraag naar jongeren op middelbaar (tot mbo 2) niveau. Toch is het aantal jongeren onder de 25 jaar zonder werk de afgelopen tijd verder gedaald. Volgens het CBS is nu nog net onder de 9 procent van jonge Nederlanders werkloos. De laatste keer dat dit zo laag was, was in het voorjaar van 2009. Als gevolg van de crisis nam de (jeugd)werkloosheid ook onder jongeren daarna erg toe. In 2013 was de (landelijke) piek: 13,2% van de 15-25 jarige beroepsbevolking zat zonder werk (186.000 jongeren).

In de onderstaande kaart is de jeugdwerkloosheid te zien voor de Groninger gemeenten. In 2017 is de jeugdwerkloosheid landelijk 8,9% en in de provincie Groningen ruim 2 procentpunten hoger, namelijk 11,0%. De gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Veendam en Delfzijl hebben in 2017 een percentage jeugdige werklozen boven de 10 procent. In de visualisatie is het jaar te kiezen waarvoor het jeugdwerkloosheidspercentage te zien is.

gerelateerd

medewerkers