Werkloosheid

Werkloosheid is de resultante van de vraag naar en het aanbod van arbeid. Voor de werkloosheid kijken we naar het aantal niet-werkende werkzoekenden dat geregistreerd staat bij het UWV. Vanaf 2015 maken we daarbij gebruik van de internationale definitie van werkloosheid en beroepsbevolking (niet alle werkloze jongeren laten zich registreren bij het UWV, omdat ze niet altijd recht hebben op een uitkering). Omdat de cijfers van voorgaande jaren niet met terugwerkende kracht volgens de nieuwe definitie worden berekend, gaan we voor trends nog uit van de oude definitie.

Het aandeel werkloze jongeren in de totale werkloosheid is een indicatie voor de economische vitaliteit van een gebied. Voor deze graadmeter gebruiken we het aandeel bij het UWV geregistreerde werkzoekende jongeren onder de 27 jaar.

In het kort

  • In Groningen was eind 2017 9% van de beroepsbevolking van 15-75 jaar werkloos. Landelijk lag dit percentage op 6,8%. De Groninger werkloosheid ligt al langere tijd boven het nationaal gemiddelde.
  • Het hoogste aandeel niet werkende werkzoekenden is het hoogst in Oldambt, Pekela en Delfzijl. Ten Boer en Zuidhorn hebben de laagste percentages (in beide gevallen onder de 4,5%).
  • Het Groningse percentage niet werkende werkzoekenden is eind 2017 lager dan eind 2016.

Werkloosheid Groningen hoger dan landelijk.

Volgens de nieuwe internationale definitie had Groningen eind december 2017 ruim 27.000 niet-werkende werkzoekenden. Dit betekent dat 9% van de Groninger beroepsbevolking werkloos was. Landelijk is dit percentage 6,8%.

De Groninger werkloosheid ligt overigens al jaren boven het nationaal gemiddelde. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het verschil met Nederland fluctueert gedurende het jaar.

Afname aandeel jeugdwerklozen

Iets minder dan 10% van de niet werkende werkzoekenden in Groningen (NB arbeidsmarktregio Groningen) is beneden de 27 jaar. De daling ten opzichte van een jaar eerder is bijna 4 procentpunten. Het aandeel jeugdwerklozen is hoger dan gemiddeld in Nederland. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de gemeenten. Het percentage geregistreerde werkzoekende jongeren onder de 27 jaar was in 2016 het hoogst in de gemeente Vlagtwedde (13,0%). Ook in Bedum, Pekela, Stadskanaal en Winsum was het aandeel werkloze jongeren relatief hoog. In Haren is het percentage jeugdige niet werkende werkzoekenden beneden de 5%. U kunt in de visualisatie per gemeente opzoeken om welk aantal het gaat.

gerelateerd

medewerkers