Werkgelegenheid per sector

De werkgelegenheid per sector in Groningen lijkt op die van Nederland. 

In het kort

  • De zorg is met 20% van het totaal aantal banen de grootste sector in Groningen.
  • Er werken relatief meer mensen in de zorgsector en het onderwijs dan landelijk.

Groninger werkgelegenheid per sector

De sectorstructuur van Groningen komt voor een groot deel overeen met die van Nederland. Toch zijn er een aantal verschillen. In vergelijking met Nederland is het aandeel Groninger banen in de zorgsector en het onderwijs oververtegenwoordigd. In de zakelijke dienstverlening en handel zijn er in Groningen relatief minder banen.

In de visualisatie kan per sector worden bekeken hoe de ontwikkeling van het aantal banen was ten opzichte van voorgaande jaren.

De grootse daling zien we in de landbouw en industrie (beide een afname rond de 8%). In de sector recreatie en toerisme nam het aantal banen licht toe. De collectieve dienstverlening laat vrijwel geen verandering zien.

Meer werk in horeca, zorg en handel

In onderstaande visualisatie kan per sector bekeken worden hoe de ontwikkeling van het aantal banen was, ten opzichte van 2016.

In het afgelopen jaar namen de banen in de meeste sectoren toe. onder meer de sectoren horeca, zorg en handel kennen een stijging van de werkgelegenheid. De grootse daling zien we in bij nutsbedrijven (afname 4%) en de vervoerssector (afname 2,6%).

gerelateerd

medewerkers