Werkgelegenheid per sector

De werkgelegenheid per sector in Groningen lijkt op die van Nederland. Belangrijke verschillen zijn er vooral in de collectieve dienstverlening en de zakelijke dienstverlening.

In het kort

  • In Groningen vond de grootste daling van werkgelegenheid plaats in de landbouw en de industrie.
  • De collectieve dienstverlening is met ruim een derde van het totaal aantal banen de grootste sector in Groningen.
  • Er werken relatief minder mensen in de zakelijke dienstverlening dan landelijk.

Groninger werkgelegenheid per sector

De sectorstructuur van Groningen komt voor een groot deel overeen met die van Nederland. Toch zijn er een aantal verschillen. In vergelijking met Nederland is het aandeel Groninger banen in de collectieve dienstverlening oververtegenwoordigd. In de zakelijke dienstverlening zijn er in Groningen relatief minder banen.

In de visualisatie kan per sector worden bekeken hoe de ontwikkeling van het aantal banen was ten opzichte van 2012.

De grootse daling zien we in de landbouw en industrie (beide een afname rond de 8%). In de sector recreatie en toerisme nam het aantal banen licht toe. De collectieve dienstverlening laat vrijwel geen verandering zien.

gerelateerd

medewerkers