Werkgelegenheid: het aantal banen

De werkgelegenheid in of in de buurt van de woonplaats is een bepalende factor voor de leefbaarheid. We kijken naar het aantal banen, oftewel werkzame personen (inclusief uitzendkrachten) in en rond de woonomgeving en naar de aanwezige bedrijven en organisaties die de werkgelegenheid bieden.

In het kort

  • De werkgelegenheid in Groningen is in 2017 toegenomen (1,8%) ten opzichte van 2016. In Nederland neemt het aantal banen sinds 2015 toe.
  • In Groningen hebben 61 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan. Dit is iets lager dan in Nederland, waar 65 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan (inclusief uitzendwerk) hebben.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten.

Toename werkgelegenheid in 2016-2017

In 2017 waren er in Groningen ruim 275.240 banen. Dit zijn 4.770 banen meer dan het jaar ervoor (toename van 1,8%). 61 van de 100 personen van 15-75 jaar had een baan. De werkgelegenheid in Groningen lijkt toe te nemen. In Nederland is sinds 2015 herstel zichtbaar, in de periode 2016-2017 nam het aantal banen met 2,3% toe.

In de visualisatie kunt de percentuele ontwikkeling van aantal banen zien in Groningen vergeleken met Nederland ten opzichte van het vorige jaar en ook kunt u kiezen voor welke gemeente u de toe- of afname van het aantal banen wilt zien in 2017 ten opzichte van 2016.

De gemeenten vergeleken

In de provincie Groningen hebben op elke 100 inwoners van 15 -75 jaar 61 een baan. Landelijk hebben 65 per 100 inwoners een baan. De verschillen tussen de gemeenten zijn behoorlijk groot. In Groningen hebben relatief de meeste inwoners een baan (83 van de 100) en in Menterwolde de minste (29 van de 100).

In Groningen is in 2017 de werkgelegenheid gestegen met 4770 banen ten opzichte van het jaar ervoor (toename van 1,8%). Van de Groningse gemeenten lieten de gemeenten Slochteren (-13,5%) en Pekela (-5,5%) de sterkste daling in de werkgelegenheid zien. De grootste stijgers zijn de gemeenten Marum (5,8%), Grootegast (4,2%) en Groningen (4,0%).

Uit onderzoek onder het Groninger panel komt naar voren dat Groningers zich zorgen maken over de werkgelegenheid in hun regio. Zeker in de krimpgebieden is dit gevoel sterk: 64% van de inwoners is daar ontevreden over de aanwezige
werkgelegenheid.

gerelateerd

medewerkers