Werkgelegenheid: het aantal banen

De werkgelegenheid in of in de buurt van de woonplaats is een bepalende factor voor de leefbaarheid. We kijken naar het aantal banen, oftewel werkzame personen (inclusief uitzendkrachten) in en rond de woonomgeving en naar de aanwezige bedrijven en organisaties die de werkgelegenheid bieden.

In het kort

  • In Groningen is de werkgelegenheid in 2016 iets toegenomen (0,2%) ten opzichte van 2015. In Nederland neemt het aantal banen sinds 2015 toe.
  • In Groningen hebben 60 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan. Dit is iets lager dan in Nederland, waar 64 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan (inclusief uitzendwerk) hebben.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten.

Kleine toename werkgelegenheid in 2015-2016

Op 1 april 2016 had Groningen ruim 270.400 banen. Dit is een kleine toename van 0,2% ten opzichte van een jaar eerder. De werkgelegenheid lijkt toe te nemen. In Nederland is sinds 2015 herstel zichtbaar, in de periode 2015-2016 nam het aantal banen met 1,1% toe.

In de visualisatie kunt de percentuele ontwikkeling van aantal banen zien in Groningen vergeleken met Nederland ten opzichte van het vorige jaar en ook kunt u kiezen voor welke gemeente u de toe- of afname van het aantal banen wilt zien in 2016 ten opzichte van 2015.

De gemeenten vergeleken

In Nederland hebben 64 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan (inclusief uitzendwerk). In Groningen is dit iets minder, namelijk 60 van de 100 15-75 jarigen. In de visualisatie kunt u voor elke Groningse gemeente het aantal banen per 100 inwoners zien. Vooral in Menterwolde, Pekela en Ten Boer is het aantal banen ten opzichte van het aantal 15-75 jarigen laag.

gerelateerd

medewerkers