Opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tevreden inwoners over het algemeen zijn met hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een hogere opleiding meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft om het leven naar eigen inzicht in te richten. Vanaf 2015 zijn de leeftijdsgrenzen van de beroepsbevolking overigens opgerekt naar 75 jaar. 

In het kort

  • In de periode 2012-2017 daalde het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar van 24% naar 19%.
  • In Groningen ligt het aandeel laagopgeleiden onder het landelijke percentage. Binnen de provincie zijn er grote verschillen.

Opleidingsniveau beroepsbevolking stabiel

In de periode 2012-2017 nam het aandeel laagopgeleiden in de Groningse beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar af. In 2017 is 19% van de beroepsbevolking laag opgeleid, in 2012 was dit nog 24%. Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking schommelt al een aantal jaren rond de 36%. Groningen heeft ongeveer evenveel hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking dan gemiddeld in Nederland.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Grootegast en Pekela

De gemeenten Grootegast en Pekela hebben het hoogste aandeel laagopgeleiden in 2017 (beide 33%). De stad Groningen en Haren hebben het laagste aandeel laag opgeleiden in de provincie (13% en 11%).

De hoogopgeleiden laten het omgekeerde beeld zien, met het laagste aandeel in Delfzijl (18%), Grootegast en Pekela (beide 17%) en het hoogste in de stad Groningen (50%) en Haren (56%). De invloed van Groningen als onderwijsstad en de in deze regio meer op diensten gerichte werkgelegenheidsstructuur, is hiervoor deels een verklaring.

In deze visualisatie vindt u gegevens over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland, de provincie Groningen en de Groningse gemeenten. Onderaan kan een Groningse gemeente gekozen worden.

gerelateerd

medewerkers