Opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tevreden inwoners over het algemeen zijn met hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een hogere opleiding meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft om het leven naar eigen inzicht in te richten. Vanaf 2015 zijn de leeftijdsgrenzen van de beroepsbevolking overigens opgerekt naar 75 jaar. 

In het kort

  • In de periode 2011-2016 is het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar stabiel rond de 22%.
  • In Groningen is het aandeel laagopgeleiden gelijk aan het landelijke percentage. Binnen de provincie zijn er grote verschillen.

Opleidingsniveau beroepsbevolking stabiel

In de periode 2011-2016 is het aandeel laagopgeleiden in de Groningse beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar redelijk stabiel. In 2016 is 22% van de beroepsbevolking laag opgeleid. Het aandeel laagopgeleiden is gelijk aan dat van Nederland. Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking schommelt al een aantal jaren rond de 33%. Groningen heeft ongeveer evenveel hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking dan gemiddeld in Nederland.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Appingedam, Delfzijl, Grootegast, Menterwolde en Pekela.

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Grootegast, Menterwolde en Pekela hebben het hoogste aandeel laagopgeleiden in 2016 (in alle gevallen 33%). De stad Groningen heeft het laagste aandeel laag opgeleiden in de provincie (15%), gevolgd door Zuidhorn, Marum, Bedum en Leek (in alle gevallen 20%).

De hoogopgeleiden laten min of meer het omgekeerde beeld zien, met het laagste aandeel in Vlagtwedde (17%) en het hoogste in de stad Groningen (50%).

In deze visualisatie vindt u gegevens over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland, de provincie Groningen en de Groningse gemeenten. Rechts kan een Groningse gemeente gekozen worden.

gerelateerd

medewerkers