Huishoudens met laag inkomen

Hoe tevreden mensen zijn met hun leefsituatie, is mede afhankelijk van het inkomen dat zij hebben. Dit verklaart waarom gebieden waar een groot deel van de bevolking een laag inkomen heeft, vaak als minder leefbaar worden ervaren door de bewoners. Een laag inkomen gaat vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid en een slechte gezondheid.

De lage-inkomensgrens voor Nederland ligt volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017) op €1030,-. Dit betreft het bedrag dat een eenpersoonshuishouden te besteden heeft na aftrek van belastingen en premies. Voor een echtpaar met twee kinderen ligt deze grens op €1930,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan ontwikkelingen van prijzen, waardoor dit een bruikbare indicator is voor vergelijkingen over een langere periode. 

 

In het kort

  • In de periode 2010-2014 nam het aandeel huishoudens met een laag inkomen toe van 9,3% naar 12,6%
  • In Groningen is in 2014 het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoger dan in Nederland (12,6% tegen 10,1%).

In Groningen relatief meer lage inkomens dan landelijk.

In 2014 had een tiende deel van de Nederlandse huishoudens een laag inkomen. In Groningen is dit aandeel ruim 2 procentpunten hoger. De Groninger gemeenten verschillen behoorlijk. De meeste huishoudens met een laag inkomen wonen in de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer. De minste armoede is er in gemeenten Zuidhorn, Ten Boer, Bedum, Haren, Slochteren en Grootegast (beneden de 8% van de huishoudens).

 

Lichte daling aantal huishoudens met laag inkomen.

We zien dat het aandeel huishoudens met laag inkomen na 2010 toeneemt. In Groningen van 9,3% naar 12,9% in 2013. In 2014 lijkt er weer een lichte kentering, het aandeel huishoudens met laag inkomen is iets lager dan in 2013. De ontwikkeling is te zien in de onderstaande visualisatie voor Nederland en Groningen en voor de door u gekozen gemeente.

 

gerelateerd

medewerkers