Gemiddeld besteedbaar inkomen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens is het inkomen dat over blijft na aftrek van premies en belastingen en inkomensoverdrachten. Het inkomen is een van de sociale kenmerken die een rol spelen bij de leefbaarheid in een woonbuurt. 

In het kort

  • Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in 2015 in Nederland € 34.900,-  In Groningen is het lager, namelijk € 30.900,-.
  • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten: het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen hebben huishoudens in Haren (€ 42.000,-), het laagste in de stad Groningen (€ 27.000,-).
  • Het gemiddeld besteedbaar inkomen is de laatste jaren vrijwel overal gestegen.

Inkomens van huishoudens in Groningen gemiddeld € 4.000,- lager dan landelijk

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van Groningse huishoudens is in 2015 € 30.900,-. Dit is lager dan in Nederland (€ 34.900,-). Er zijn grote verschillen tussen de Groninger gemeenten. In Haren, Zuidhorn en Ten Boer wonen de huishoudens met de hoogste inkomens. In Groningen-stad wonen de huishoudens met de laagste inkomens. Dit is grotendeels te verklaren doordat hier veel studenten wonen.

Net als in de rest van Nederland is er wel een stijging van het inkomen in Groningen ten opzichte van 2010. Hoe het verloop van de hoogte van het besteedbare inkomen in de Groningse gemeenten is, is in het onderstaande overzicht te zien.

gerelateerd

medewerkers