Bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de sociaaleconomische status van een gebied. Zijn er in een gebied veel mensen die leven van een bijstandsuitkering, dan kan dit nadelig zijn voor de economische vitaliteit en daarmee ook voor de leefbaarheid van een gebied.

In het kort

  • In 2017 hebben op elke 1.000 Groninger huishoudens bijna 72 een bijstandsuitkering. Landelijk is dit 57 per 1.000 huishoudens.
  • Het aantal bijstandsuitkeringen in Groningen is gestegen van 67,7 in 2014 per 1.000 huishoudens naar 71,8 in 2017 per 1.000.

De cijfers op deze pagina hebben betrekking op de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De nadruk ligt op arbeidsparticipatie. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Aantal bijstandsuitkeringen relatief hoger dan landelijk

Net als elders in Nederland nam het aantal huishoudens dat leeft van een bijstand in de provincie Groningen toe. In de periode 2014-2017 was sprake van een toename van 67,7 naar 71,8 bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens. In Groningen is het aantal relatief hoger dan elders in Nederland. In de visualisatie kunt u voor het jaar 2017 per gemeente het aantal bijstandsgerechtigde huishoudens vergelijken met Groningen en Nederland.

Het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens was in 2017 het hoogst in de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl en Pekela (allen boven de 70). In de gemeenten Ten Boer en Zuidhorn was dit aantal het laagst. Het aandeel bijstandsuitkeringen was in iets meer dan de helft van de Groninger gemeenten lager dan elders in Nederland.

gerelateerd

medewerkers