Veiligheidsbeleving

Hoe veilig mensen zich voelen in hun directe woonomgeving, is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. Het veiligheidsgevoel wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat het eens is met de stelling ‘Ik voel me wel eens onveilig in de eigen buurt’.

In het kort

  • De meeste Groningers voelen zich veilig. Circa één op de zeven mensen voelt zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig (14,7%).
  • De veiligheidsbeleving in Groningen schommelt licht tussen 2013-2016. Het ligt alle jaren op of onder het landelijk gemiddeld (landelijk 16,4% in 2016).

Gevoel van veiligheid al enige jaren vrij stabiel

De meeste Groningers voelen zich veilig. Circa één op de zeven mensen voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig (14,7%). Deze veiligheidsgevoelens schommelen licht tussen 2013 en 2016. In 2013 gaf 17,7% van de inwoners van Groningen aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Na een piek in 2015 van 18,3%, is het onveiligheidsgevoel in 2016 weer afgenomen tot 14,7%.

gerelateerd

deel deze pagina

gerelateerd

medewerkers