Misdrijven

Een gebied met weinig misdrijven wordt door inwoners als ‘leefbaarder’ ervaren. Misdrijven, diefstal, geweld, overvallen, brandstichting, drugshandel, mishandeling en zedendelicten, hebben dus een negatief effect op leefbaarheid van een gebied.

In het kort

  • In Groningen is het aantal misdrijven per 1.000 inwoners lager dan in Nederland (43 tegenover 49).
  • Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is in Groningen gedaald van 66 in 2010 tot 43 in 2017.
  • In de stad Groningen en in de gemeenten Vlagtwedde en Delfzijl komen de meeste misdrijven per 1.000 inwoners voor.

Afname aantal misdrijven

Het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven, zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in de provincie Groningen vertoont al enige jaren een licht dalende trend. Daarbij ligt het aantal misdrijven in Groningen net iets lager dan het landelijk gemiddelde. In Groningen werden in 2017 43 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. In Nederland lag dat cijfers gemiddeld op 49 delicten.

Het aantal geregistreerde misdrijven in Groningen vertoont al sinds 2010 een dalende lijn. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag.

Gemeenten vergeleken

De stad Groningen had in 2017 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 68. De gemeenten Oldambt en Delfzijl volgen met 40 misdrijven per 1.000 inwoners. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om vermogensdelicten. De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn Grootegast en Winsum. In deze gemeenten kwamen per 1.000 inwoners respectievelijk 15 en 16 misdrijven voor. In alle gemeenten zijn vermogensmisdrijven (diefstal van bezittingen) het meest voorkomende vergrijp.

Kanttekeningen bij de cijfers

Bij de cijfers zijn kanttekeningen te plaatsen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van bijvoorbeeld fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt. Er wordt simpel gezegd minder criminaliteit gerapporteerd. Het is dan ook niet bekend welk deel van de criminaliteit niet zichtbaar is in de registraties.

gerelateerd

medewerkers