Misdrijven

Een gebied met weinig misdrijven wordt door inwoners als ‘leefbaarder’ ervaren. Misdrijven, diefstal, geweld, overvallen, brandstichting, drugshandel, mishandeling en zedendelicten, hebben dus een negatief effect op leefbaarheid van een gebied.

In het kort

  • In Groningen is het aantal misdrijven per 1.000 inwoners net iets lager dan in Nederland (51 tegenover 55).
  • Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is in Groningen gedaald van 64 in 2011 tot 51 in 2016.
  • In de stad Groningen en in de gemeenten Vlagtwedde en Delfzijl komen de meeste misdrijven per 1.000 inwoners voor.

Afname aantal misdrijven

Het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven, zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in de provincie Groningen vertoont al enige jaren een licht dalende trend. Daarbij ligt het aantal misdrijven in Groningen net iets lager dan het landelijk gemiddelde. In Groningen werden in 2016 51 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. In Nederland lag dat cijfers gemiddeld op 55 delicten.

Het aantal geregistreerde misdrijven in Groningen vertoont al sinds 2011 een dalende lijn. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam sinds 2011 met 42% af.

Gemeenten vergeleken

De stad Groningen had in 2016 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 81,9. De gemeenten Vlagtwedde, Delfzijl en Oldambt volgen met respectievelijk 67,5, 44,6 en 43,2 misdrijven per 1.000 inwoners. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om vermogensdelicten. Opvallend is de stijging van het aantal geregistreerde misdrijven in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor in de gemeenten Delfzijl en Vlagtwedde, met respectievelijk 4.7 en 6.2 procentpunten. Met name het aantal vermogensmisdrijven (diefstal van bezittingen) nam in beide gemeenten toe.

De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn Grootegast en Winsum. In beide gemeenten kwamen per 1.000 inwoners 17 misdrijven voor. In alle gemeenten zijn vermogensmisdrijven (diefstal van bezittingen) het meest voorkomende vergrijp.

Kanttekeningen bij de cijfers

Bij de cijfers zijn kanttekeningen te plaatsen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van bijvoorbeeld fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt. Er wordt simpel gezegd minder criminaliteit gerapporteerd. Het is dan ook niet bekend welk deel van de criminaliteit niet zichtbaar is in de registraties.

gerelateerd

medewerkers