Ervaren leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip en gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen en leven van inwoners in de eigen omgeving. Hoe mensen dit ervaren wordt door verschillende factoren bepaald. De algemene gedachte is vaak dat krimp leidt tot verminderde leefbaarheid. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Groningen. Een andere manier is om te vragen of krimp tot verminderde leefbaarheid leidt.

In het kort

  • Groningers waarderen de leefbaarheid in hun woonomgeving met een 7,6.
  • 16% van de Groningers ziet een achteruitgang in leefbaarheid. Het sluiten van voorzieningen, leegstand en achterstallig onderhoud van panden en tuinen zorgen voor deze achteruitgang. Net als overlast en de afname van sociale contacten.
  • In de krimpregio’s maken de mensen zich vaker zorgen over de toekomst van hun wijk of dorp dan elders in de provincie (26% vs 16%).

Ervaren leefbaarheid

Groningers waarderen de leefbaarheid in de dorpen en wijken over het algemeen positief, met een rapportcijfer van een 7,6 . Inwoners van de krimpgebieden en het aardbevingsgebied van Groningen waarderen de leefbaarheid iets lager, maar geven nog steeds een voldoende (7,4) (SPG, 2016).

De leefbaarheid in de dorpen en wijken in Groningen blijft volgens het merendeel van het burgerpanel gelijk (76%), 8% ziet een vooruitgang en 16% van de mensen ziet een achteruitgang. Wel zien de inwoners van het platteland, en in het bijzonder van de krimpgebieden, de afgelopen 12 maanden vaker een achteruitgang in de leefbaarheid. Deze achteruitgang heeft vooral betrekking op het sluiten van voorzieningen, de leegstand en het achterstallige onderhoud van panden en tuinen, de waardedaling en de slechte verkoopbaarheid van woningen als gevolg van de aardbevingen. Maar ook overlast, van geluid en stank, zorgen hiervoor, net als de afname van sociale contacten.  In de krimpregio’s maken de mensen zich vaker zorgen over de toekomst van hun wijk of dorp dan elders in de provincie (26% vs 16%).

Figuur: Achteruitgang in leefbaarheid vooral om ….
Bron: Groninger Panel, 2016

 

Ervaren leefbaarheid in Noord-Nederlands perspectief

Ook in Drenthe en Friesland worden de burgerpanels elke 2 jaar gevraagd hun mening te geven over de leefbaarheid in eigen dorp of wijk en de relatie met krimp. In 2016 hebben in totaal bijna 4.000 Noordelijke panelleden hun mening gegeven. De meest opvallend uitkomsten voor heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) zijn beschreven in een overzichtelijk feitenblad. Eén van de uitkomsten is dat een kwart van de Noorderlingen die in een krimpregio woont, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan, dit is hoger dan in regio’s waar geen krimp is.

gerelateerd

medewerkers