Leefbaarheid

Gerelateerd nieuws

Geen categorie

Webinar 1 september: 'Introductie Monitoring Brede Welvaart'

Bereikbaarheid en voorzieningen

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Bevolking (krimp)

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

“De belangrijkste oorzaak voor de toename van de inkomensverschillen is dat mensen met een hoger inkomen minder vaak naar krimp- en anticipeerregio’s verhuizen.” De bevolkingsontwikkelingen in Nederland zijn onevenredig verdeeld. Groei vindt vooral plaats in de Randstad en het overige stedelijke gebied in Nederland. In het la

Bevolking (krimp)

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

“Volgens het Klimaatakkoord moeten uiterlijk in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn.” Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft recent een verkennend onderzoek verricht naar draagvlak voor aardgasvrij wonen. Hoe beleven Nederlanders de omslag naar aardgasvrij wonen? De meeste woningeigenaren beseffen dat aard

Ervaren leefbaarheid

SCP: Kwaliteit van leven hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei

“Leefbaarheidsvraagstukken vragen om gerichte aandacht om de potentie van het gebied volop te benutten en om optimale kansen te creëren voor mensen in de regio.” Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) De sociale staat van Nederland 2019. De centrale uitkomst is: de kwaliteit

Publicaties

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Gemiddeld zijn mensen in krimpgebieden minder rijk dan in groeiende gebieden. Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van deze inkomensverschillen. De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het vestigingsklimaat in z

Leefbaarheid

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Gemiddeld zijn mensen in krimpgebieden minder rijk dan in groeiende gebieden. Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van deze inkomensverschillen. De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het vestigingsklimaat in z

Ervaren leefbaarheid

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen. Uit de evaluatie blijkt dat de programma’s een stevige impuls hebben gegeven aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. >> Download Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen -

Femke de Haan

onderzoeker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Iris Holman

onderzoeker-adviseur