Leefbaarheid

De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Met aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan of van invloed zijn op de leefbaarheid in Groningen.

nieuws

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Waar in 2014 alle gemeenten in Groningen nog boven het landelijk gemiddelde voor woon-werk afstand lagen, zien we dat er in 2017 twee ...

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van inkomensverschillen tussen gebieden.

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Hoe beleven Nederlanders de omslag naar aardgasvrij wonen? SCP: Woningeigenaren beseffen dat aardgasvrij wonen de toekomst heeft, maar ...

publicaties

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het ...

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het ...

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker/data-analist

06 518 561 32
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

06 127 478 28
m.janssens@sociaalplanbureaugroningen.nl