Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Terug

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Geschreven op 21 januari 2021

“Corona en gebrekkig onderhoud van publieke ruimte geven een gevoel van achteruitgang van de leefbaarheid.”

Groningers, Friezen en Drenten waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies is hiermee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Toch ervaart 27% van de Groningers een achteruitgang van de leefbaarheid. Dit heeft onder andere te maken met de gevolgen van de gaswinning. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe onder ruim 8.000 noorderlingen.

Corona en gebrekkig onderhoud publieke ruimte geven gevoel van achteruitgang

Niet alle noorderlingen zijn even tevreden over de leefbaarheid. Zo geven jongeren een lager cijfer dan ouderen, en bewoners van huurwoningen een lager cijfer dan bewoners van koopwoningen. Ook is een deel van de inwoners van mening dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Een belangrijke reden hiervoor is dat inwoners ontevreden zijn over het onderhoud van de publieke ruimte. Daarnaast vinden noorderlingen dat de leefbaarheid achteruit is gegaan door minder sociaal contact en activiteiten als gevolg van corona. In Groningen ervaart 27% van de inwoners een achteruitgang van de leefbaarheid, mede als gevolg van de gaswinning.

Opgaven voor de toekomst

Slechts één op de tien inwoners geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst. Zorgen zijn er over de gebrekkige beschikbaarheid van woningen voor starters en senioren, verdwijnende voorzieningen,  de achteruitgang van het landschap en vergrijzing. Het aanpakken van deze zaken worden daarom ook genoemd als belangrijke voorwaarden voor de toekomstige leefbaarheid. Net zoals een goede bereikbaarheid, zowel binnen het Noorden als met de rest van Nederland.

Versterken van Brede Welvaart

Het is de derde keer dat de leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe wordt gepeild. De informatie uit deze onderzoeken vormt een belangrijke basis voor beleid. Zo worden de door de inwoners genoemde opgaven voor de toekomst bijvoorbeeld opgepakt in de Regio Deals. Op deze manier wordt de Brede Welvaart vergroot. Dit betekent dat er naast economische vooruitgang ook aandacht is voor andere zaken die het Noorden leefbaarder maken en de inwoners gelukkiger.

Verdiepend onderzoek

Dit zijn de eerste bevindingen die de Planbureaus in Groningen en Fryslân en Trendbureau in Drenthe gezamenlijk hebben verwerkt in een feitenblad. Dit voorjaar worden meer resultaten gepubliceerd.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers