Langdurige lage ervaren leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

26 november 2019

Het hebben van een verhuiswens en ervaren leefbaarheid hangen met elkaar samen. Hoe langer de leefbaarheid als slecht wordt ervaren, hoe groter de verhuiswens is. Gelukkig leidt een herstel van de leefbaarheid weer snel tot een lagere verhuiswens. Dit blijkt uit nieuw onderzoek onder het Groninger Panel waarbij de resultaten van de panelleden van 2016 en 2018 met elkaar zijn vergeleken. Om Groningers aan hun dorpen en wijken te binden is het dus noodzakelijk om snel in te grijpen bij een afname van de leefbaarheid.

Het onderzoek Is een achteruitgang in de ervaren leefbaarheid van invloed op de verhuiswens van Groningers? van Sophie Stroisch werd op de Nederlandse Demografiedag op 20 november 2019 gewaardeerd met de posterprijs. Op deze dag werden de meest recente bevindingen op het gebied van bevolkingsonderzoek gepresenteerd, waaronder familie en vruchtbaarheid, migranten en migratie, gezondheid, sterfte en levensduur, vergrijzing van de bevolking, bevolkingsgroei en -daling en verstedelijking. De voertaal was Engels.