Ketenzorg dementie onder de loep

Terug

Ketenzorg dementie onder de loep

Geschreven op 16 september 2022

“Een opvallende uitkomst is dat het ontbreken van een diagnose voor dementie vaak een obstakel is voor professionals bij het inschakelen van casemanagement dementie. Dit is opvallend omdat er in de provincie Groningen geen diagnose nodig is om een casemanager in te schakelen.”

Hoe staat het met de dementiezorg keten in Groningen? Dit is één van de vragen die centraal staat in de monitor Ketenzorg dementie, die Sociaal Planbureau Groningen in opdracht van het Netwerk Dementie Groningen uitvoerde. Het doel van het onderzoek is om de dementiezorg in Groningen te verbeteren, met als uiteindelijke doel de levenskwaliteit van patiënten te verhogen. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het besef van de nut en noodzaak van (lokale) netwerken rondom dementie in de regio. De monitor is gestart als pilot in de gemeenten Westerkwartier en Oldambt.

Het aantal mensen met dementie neemt toe, zowel landelijk als in de provincie Groningen. Mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers kunnen hulp krijgen vanuit een ‘casemanager dementie’. Naar schatting heeft 37,5% van de mensen met dementie in Groningen een casemanager. Dit is een stuk minder dan op sommige andere plekken in het land, waar 75% van de mensen met dementie een casemanager naast zich heeft staan. Professionals en mantelzorgers hebben gedeeld hoe zij naar de ketenzorg dementie kijken.

Samenwerking binnen de keten positief, maar diagnose en zorgleefplan zorgen voor onduidelijkheid

Professionals binnen de keten zijn voor het grootste deel positief over de samenwerking met andere partijen. Vooral de samenwerking met casemanagers (78%), wijkverpleegkundigen, huisartsen en hun praktijkondersteuners (allen rond de 61%) verloopt volgens de professionals goed. Mensen weten elkaar goed te vinden. Korte lijnen, geregeld overleg en goede communicatie dragen hieraan bij. Toch is er ook nog ruime voor verbetering, de ervaring is dat er vooral tijdens de niet-pluisfase matig/onvoldoende wordt samengewerkt.

Een opvallende uitkomst is dat het ontbreken van een diagnose voor dementie vaak een obstakel is voor professionals bij het inschakelen van casemanagement dementie. Dit is opvallend omdat er in de provincie Groningen geen diagnose nodig is om een casemanager in te schakelen. Vermoedelijk is dit onvoldoende bekend onder professionals in de keten. Een andere opvallende uitkomst is dat een deel van de professionals werkzaam in de dementieketen niet bekend is met het begrip ‘zorgleefplan’ (28% is hier niet bekend mee). Terwijl het ‘zorgleefplan’ een integraal onderdeel is van de korte en lange termijnplanning van de dementiezorg.

Benieuwd naar alle uitkomsten?

Naast bovenstaande uitkomsten zijn er nog veel meer punten naar voren gekomen uit dit onderzoek. Lees de bevindingen van de vragenlijsten onder zowel professionals als mantelzorgers in het rapport monitor Ketenzorg dementie.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers