Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied

Terug

Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied

Geschreven op 7 oktober 2019

“Er is veel behoefte aan perspectief, niet alleen voor bewoners maar ook vanuit professionals die zich bezighouden met het dossier.”

Er zijn stappen nodig om de maatschappelijke rust te bevorderen en het vertrouwen te herstellen rond het gaswinningsdossier in Groningen. Op 12 juni 2019 bogen deskundigen zich over de te nemen stappen tijdens een door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen georganiseerde kennistafel. Gezien het veranderlijke karakter van het dossier, en de instroom van nieuwe mensen op het dossier, is en blijft kennisdeling erg belangrijk.

Visie op andere aanpak

De kennistafel startte met lezingen van Annemarie Heite, gedupeerde en boegbeeld van Groningen, en Nina Huygen voormalig directeur bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Annemarie gaf haar visie op een andere aanpak in Groningen die kan helpen om problemen rondom schade en versterking sneller en daadkrachtiger aan te pakken. Nina Huygen beschreef de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze van het schadefonds, die van oudsher sterk gericht was op juridische zorgvuldigheid. In die nieuwe aanpak spelen een luisterend oor, begrip en erkenning een belangrijke rol, samen met het geven van een begrijpelijke toelichting van een uiteindelijk besluit.

Deelnemers aan de kennistafel hebben zich vervolgens gebogen over een andere aanpak in Groningen, op de thema’s:

  1. Een andere aanpak voor: contacten met bewoners;
  2. Een andere aanpak voor: omgang en afstemming tussen instanties;
  3. Een andere aanpak voor: het revitaliseren en herstellen van de markt;
  4. Een andere aanpak voor: de toekomst van de regio.

Behoefte aan perspectief

Deze kennistafel heeft belangrijke inzichten gegeven. Eén daarvan is dat er veel behoefte is aan het voeren van constructieve gesprekken over hoe we vooruit kunnen komen in dit dossier. Het wantrouwen in de verschillende instanties is zodanig dat het heeft geleid tot cynisme bij bewoners en medewerkers van allerhande instanties. Er is veel behoefte aan perspectief, niet alleen voor bewoners maar ook vanuit professionals die zich bezighouden met het dossier.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen organiseert bijeenkomsten en openbare congressen waarin kennis wordt gedeeld. Daarnaast maken zij jaarlijks een overzicht van bestaande artikelen, welke ook te vinden zijn op de website. Ook houdt het kennisplatform zich bezig met het formuleren van onderzoeksvragen, waardoor er gerichter onderzoek gedaan kan worden. Deze vragen formuleren zij aan de hand van vier centrale thema’s: het stimuleren van persoonlijke weerbaarheid, een gezonde en leefbare woonomgeving, economische en maatschappelijke vitaliteit en het herstellen van vertrouwen in onderlinge verbanden, regels en structuren.

Op 26 september werd de tweede editie van het Kenniscongres Sterk Groningen! georganiseerd. Het thema was leefbaarheid en techniek. De resultaten van deze bijeenkomst  volgen op een later moment in onze nieuwsbrief.

Het Kennisplatform is sinds april 2018 actief en is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, GGD Groningen en CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is hierin initiatiefnemer.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers