Kennisplatform lanceert nieuwe website over gevolgen aardbevingen

Terug

Kennisplatform lanceert nieuwe website over gevolgen aardbevingen

Geschreven op 15 maart 2019

“We vinden het belangrijk dat de kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning inzichtelijk is voor geïnteresseerden.”

Woensdag 27 februari heeft het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen de nieuwe website gelanceerd. Op www.kennisplatformleefbaar.nl wordt actuele kennis over de maatschappelijke gevolgen van gaswinning en de aardbevingen in Groningen geplaatst.

Op deze kenniswebsite bundelen we verschillende onderzoeken van kennisinstellingen en instanties. Zodat voor alle betrokkenen bij dit dossier de kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning inzichtelijk is.  De omvangrijkheid en complexiteit van het dossier rondom gaswinning en bodembeweging is enorm. Door inzichtelijk te maken wat we weten, wordt kennis toegankelijk en daarmee beter bruikbaar.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen organiseert bijeenkomsten en openbare congressen waarin kennis wordt gedeeld. Daarnaast maken zij jaarlijks een overzicht van bestaande artikelen, welke ook te vinden zijn op de website. Ook houdt het kennisplatform zich bezig met het formuleren van onderzoeksvragen, waardoor er gerichter onderzoek gedaan kan worden. Deze vragen formuleren zij aan de hand van vier centrale thema’s: het stimuleren van persoonlijke weerbaarheid, een gezonde en leefbare woonomgeving, economische en maatschappelijke vitaliteit en het herstellen van vertrouwen in onderlinge verbanden, regels en structuren.

Het Kennisplatform is sinds april 2018 actief en is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, GGD Groningen en CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is hierin initiatiefnemer.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers