Participatie

Artikel 12 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind schrijft voor dat ieder kind recht heeft zijn of haar mening te geven over dingen die hem/haar aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe dingen thuis, in een woonplaats of maatschappij-breed geregeld zijn. In de jeugdmonitor gaat participatie van jongeren over hoe de jeugd gehoord wordt, maar ook hoe ze bij de samenleving betrokken worden.

Ook in de opzet van de jeugdmonitor staat participatie van Groninger jeugd voorop. Zo hebben we aan 85 mbo-leerlingen gevraagd “hoe kunnen we zien hoe het met jullie gaat?” De antwoorden die ze gaven zijn vervolgens door jongeren zelf geanalyseerd. Ook jongere kinderen, tieners, ouders en jeugdprofessionals dragen met hun specifieke kennis bij aan de opzet van de jeugdmonitor. Eerste resultaten van de monitor worden in de loop van 2018 verwacht.

gerelateerd