Schoolverzuim

Jongeren moeten volgens de huidige leerplichtwet verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden (de volledige leerplicht). Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie (minimaal havo of mbo-2 niveau) hebben.

In het kort

  • Groningen heeft minder absoluut verzuim (niet op school ingeschreven leerplichtigen) dan landelijk (respect. 1,2 en 2,4 per 1.000 leerplichtigen).
  • Groninger scholieren spijbelen iets vaker dan landelijk.
  • In Groningen zijn relatief iets meer thuiszitters dan landelijk.

In Groningen iets meer spijbelaars dan landelijk

We spreken over absoluut verzuim als leerplichtige jongeren niet op een onderwijsinstelling zijn ingeschreven en ook geen vrijstelling hebben. Het aantal absoluut verzuimers in Groningen is in 2015-2016 iets hoger dan vorig jaar, het gaat om ruim 100 jongeren. Landelijk zijn er op elke 1.000 leerplichtige jongeren 2,4 absoluut verzuimers. In Groningen is dit lager: 1,2 per 1.000 leerplichtigen.

Van relatief verzuim is sprake als ingeschreven jongeren in 4 aaneengesloten weken 16 uur of meer spijbelen van school. Het aantal spijbelaars is in schooljaar 2015-2016, in vergelijking met een jaar eerder, met ruim 50 afgenomen tot 2.468. Per 1.000 leerplichtigen gaat het om 31,7 verzuimers, landelijk is dit 28,9 per 1000.

Het aantal jongeren dat langer dan 4 weken aaneengesloten thuis zit (‘thuiszitters’), is in de provincie Groningen met 2 afgenomen, van 220 in schooljaar 2014-2015 tot 218 in schooljaar 2015-2016. Deze leerplichtige jongeren zijn wel op een school ingeschreven maar verzuimen zonder vrijstelling. Relatief gezien zijn er in Groningen iets meer thuiszitters dan landelijk (Groningen 2,8 per 1.000 leerplichtigen, landelijk 1,6 per 1.000 leerplichtigen). Het aantal jongeren dat langer dan 3 maanden aaneengesloten thuis zit (‘langdurig thuiszitters’), is in Groningen afgenomen van 135 in schooljaar 2014-2015 tot 133 in schooljaar 2015-2016. Relatief gezien zijn er in Groningen meer langdurig thuiszitters (1,7 per 1.000 leerplichtigen) dan landelijk (1,0 per 1.000 leerplichtigen).

gerelateerd

medewerkers