Leerlingstromenkaart

Bijna alle kinderen gaan naar school. Maar niet alle kinderen gaan naar school in de gemeente waar zij wonen. Met de leerlingstromenkaart van het Sociaal Planbureau Groningen zie je waar kinderen naar school gaan of waar leerlingen wonen.

Een belangrijk deel van de ontwikkeling van kinderen en jongeren vindt op scholen plaats. Zowel het onderwijs als gemeenten zetten zich in om kinderen te ondersteunen bij het opgroeien. Doordat kinderen en vooral kinderen die meer ondersteuning nodig hebben ook onderwijs in andere gemeenten volgen dan waar zij wonen, is het niet altijd makkelijk voor gemeenten en scholen om hun ondersteuning op elkaar af te stemmen. Daarom heeft het Planbureau interactieve kaarten gemaakt die kinderen per gemeente en school overzichtelijk in beeld brengen.

Leerlingstromenkaart Basisonderwijs en speciaal onderwijs

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen basisonderwijs volgen in Nederland. Vanaf 5 jaar is het volgen van onderwijs verplicht. Kinderen met leerproblemen kunnen extra ondersteuning krijgen op het speciaal basisonderwijs. Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben is er het speciaal onderwijs.

De meeste kinderen volgen onderwijs op een basisschool in dezelfde gemeente als waar zij wonen. Minder dan 5 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd, wonend in provincie Groningen, volgt onderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Deze leerlingen volgen meestal onderwijs in een andere gemeente dan waar zij wonen.

Klik op de onderstaande kaart om de leerlingstromen per school of per gemeente te bekijken

Leerlingstromenkaart Voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs

Aan het einde van het basisonderwijs krijgen kinderen advies over het voortgezet onderwijs dat het beste bij hun past. In Nederland bestaan drie vormen van voortgezet onderwijs: voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Kinderen die ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen binnen het vmbo of volgen praktijkonderwijs of speciaal onderwijs.

Klik op de onderstaande kaart om voor het voortgezet onderwijs te kijken waar kinderen naar school gaan: