Onderwijs en werk

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind schrijft voor dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Welke opleiding een kind krijgt, is van grote invloed op het verdere leven, bijvoorbeeld op iemands kans op de arbeidsmarkt. Binnen de jeugdmonitor wordt daarom aandacht besteed onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt en werkgelegenheid voor jongeren onder de 27 jaar.

gerelateerd