Jeugdmonitor

Sinds het begin van het Sociaal Planbureau Groningen volgen wij de staat van de jeugd in de provincie Groningen. Het afgelopen jaar hebben wij met kinderen, jongeren, ouders, professionals en bestuurders verkend hoe je de staat van de jeugd het beste in beeld brengt.

Voortaan staan in de jeugdmonitor het kind en het opgroeien centraal. Wij bekijken per levensfase welke zaken spelen in het leven van een kind. Wij geven inzicht met cijfers, maar ook met de perspectieven en belevingen van kinderen, jongeren en ouders en de kennis van de professionals die werken met de jeugd.

0 tot 3 jaar 3 tot 8 jaar 8 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 jaar 19 tot 27 jaar

Sinds het begin van het Sociaal Planbureau Groningen volgen wij de staat van de jeugd in de provincie Groningen. Door de decentralisatie van de jeugdzorg is het belang van betrouwbare informatie over de jeugd aanzienlijk toegenomen. Daarom vernieuwen wij de jeugdmonitor om beter bij deze behoeften aan te sluiten.

Het afgelopen jaar hebben wij met kinderen, jongeren, ouders, professionals en bestuurders verkend hoe je de staat van de jeugd het beste in beeld brengt. Voortaan staan in de jeugdmonitor het kind en het opgroeien centraal. Wij bekijken per levensfase welke zaken spelen in het leven van een kind. Wij geven inzicht met cijfers, maar ook met de perspectieven en belevingen van kinderen, jongeren en ouders en de kennis van de professionals die werken met de jeugd.

Tegenwoordig zijn er steeds meer websites waarop rapportages, factsheets en gegevens over de jeugd te vinden zijn. Daardoor krijgen wij bij het Planbureau steeds minder vragen naar cijfers over de jeugd en steeds vaker verzoeken om gegevens over jeugd te interpreteren, te duiden en van context te voorzien. Om aan deze nieuwe behoeften tegemoet te komen hebben wij in samenwerking met de academische werkplaats transformatie jeugd C4Youth verkend hoe we een nieuwe invulling aan de jeugdmonitor kunnen geven.

Hoe zien kinderen, jongeren en ouders hoe het gaat met de jeugd?

Wij kozen ervoor om kinderen, jongeren, ouders en professionals te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe jeugdmonitor. Hoe kijken zij aan tegen de staat van de jeugd in de provincie? Met de vraag “hoe zie je hoe het gaat met de jeugd?” bezochten we kinderen en jongeren op scholen. Aan ouders met thuiswonende kinderen in het Groninger Panel vroegen we hoe zij zien hoe het met hun kinderen gaat. We gingen in gesprek met professionals om de verzamelde gegevens te analyseren.

 

Coderen met jongeren

 

 

Jongeren beantwoorden de vraag “hoe zie je hoe met je gaat?” vaak op basis van hoe je jongeren zou moeten benaderen. Bij het coderen werd hiervoor de term “prikken” gekozen. Hiermee wordt bedoeld dat je niet alleen moet vragen aan een jongere hoe het gaat, maar dat je ook moet doorvragen om te zien wat er allemaal onder de oppervlakte speelt. Een andere omvangrijke categorie is de gemoedstoestand. Daarmee wordt niet alleen bedoeld wat voor dingen jongeren overkomen of wat ze ondernemen, maar wordt benadrukt hoe je daarmee omgaat en hoe je dingen een plek geeft in je leven. Daarnaast vonden de jongeren factoren als het verleden, de sociale omgeving en de thuissituatie belangrijk om te zien hoe het met iemand gaat.

p

www.google.nl

opdrachten

medewerkers