Jaarverslag 2022: Aan de slag met grote opgaven

Terug

Jaarverslag 2022: Aan de slag met grote opgaven

Geschreven op 12 april 2023

“Oorlog in Oekraïne, enorme stijging van de energieprijzen, sterk oplopende inflatie en toenemende polarisatie zorgden voor een bewogen jaar voor de Groningse samenleving.”

2022 was een jaar met de nodige uitdagingen. Oorlog in Oekraïne, enorme stijging van de energieprijzen, sterk oplopende inflatie en toenemende polarisatie zorgden voor een bewogen jaar voor de Groningse samenleving.

De meest kwetsbare Groningers raakten door de stijgende prijzen verder achterop en steeds vaker konden ook Groningers met middeninkomens de rekeningen niet
meer betalen. Bovendien maken mensen zich steeds vaker zorgen over verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat. We staan voor grote opgaven waar we samen mee aan de slag moeten.

In 2022 zijn wij hard aan de slag gegaan met deze opgaven. Met Sociaal Planbureau Groningen gaven wij inzicht in de ontwikkeling van de Brede Welvaart, de effecten van de stijgende energieprijzen en de wensen en behoeften van Groningse ouderen op het gebied van langer thuis wonen. Met het Groninger Panel brachten wij ervaringen en meningen van inwoners in beeld. Wat speelt er, wat willen Groningers en waar schuurt het? Met goede en betrouwbare informatie over actuele ontwikkelingen konden we beleidsmakers en bestuurders helpen.

Samen met onze partners ontwikkelden wij in 2022 innovatieve oplossingen voor onder meer de aanpak van energie- en intergenerationele armoede en ontwikkelden we een jeugdpanel om jongeren te laten meepraten en meedenken over thema’s die spelen in de provincie Groningen. We sloegen de handen ineen met de lancering van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.

Ons team werkte weer hard aan een vitaal en sociaal Groningen, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen en vol vertrouwen in hun kracht. Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2022.

Ik wens jullie veel leesplezier.
Roos Jelier

Waarnemend directeur-bestuurder

Lees het jaarverslag 2022; Aan de slag met grote opgaven

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers