Jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!

Terug

Jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!

Geschreven op 31 mei 2021

“Sociaal Planbureau Groningen geeft inzicht in wat speelt en wat schuurt in Groningen.”

2020 was een bijzonder jaar; een jaar als geen ander. Corona legde onze samenleving plat, had een enorme impact op de zorgcapaciteit en het greep in op het leven van iedereen.

Vooral de meest kwetsbare Groningers werden het hardst geraakt. Tegenstellingen die er al waren, werden nog zichtbaarder. Maar het was ook een jaar waarin veel Groningers veerkracht
toonden. Waarin ze naar elkaar omkeken en enorm creatief waren.

Een veerkracht en creativiteit die ook ons team typeerde. Razend snel schakelden wij. Om zo ook ons steentje bij te dragen aan de aanpak van de coronacrisis. Met actuele cijfers en verhalen gaven we inzicht in de effecten van corona op de Groningse samenleving. En op diverse fronten dachten wij mee over mogelijke maatregelen om samen sterker uit deze crisis te komen.

Bijzonder trots zijn wij op ons Sociaal Planbureau Groningen, waarmee wij inzicht geven in wat speelt en wat schuurt in Groningen.

In 2020 werkten wij aan belangrijke opgaven als het terugdringen van armoede en kansenongelijkheid, opvang gevolgen aardbevingen, preventie en goede gezondheid(szorg), inclusie van kwetsbare groepen, speciaal jongeren, versterken  burgerkracht en betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Met het Groninger Panel gaven wij Groningers een stem.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet.

Met elkaar zorgen we voor een vitaal en sociaal Groningen, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen en vol vertrouwen in hun kracht.

Lees het jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers