Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar?

Terug

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar?

Geschreven op 19 mei 2022

“Ontvangen mensen met dementie en hun mantelzorgers de zorg die voor hen is bedoeld? En hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende organisaties die met dementiezorg te maken hebben?”

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Netwerk Dementie Groningen, dat wordt uitgevoerd door Sociaal Planbureau Groningen. Het doel van het onderzoek is om de dementiezorg in Groningen te verbeteren, met als uiteindelijke doel de levenskwaliteit van patiënten te verhogen. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het bewustzijn van de nut en noodzaak van (lokale) netwerken rondom dementie in de regio.

Mantelzorgers van personen met (een vermoeden van) dementie, en professionals die met deze doelgroep werken vulden afgelopen periode een vragenlijst voor dit onderzoek in. De resultaten worden deze zomer gepresenteerd.

Waarom onderzoek naar dementie?

Het aantal mensen met dementie neemt toe in Nederland. Dit geldt ook voor de provincie Groningen. Mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen vanuit een ‘casemanager Dementie’. Deze zijn bereikbaar via zorginstellingen en worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Onderzoek van Alzheimer Nederland en Netwerk Dementie Groningen geeft grote regionale verschillen weer in het gebruik van casemanagement dementie. In sommige regio’s is dat slechts 10%, in andere 75% en in de provincie Groningen ligt dit percentage rond de 30%. Dit ondanks dat de steun van casemanagers als belangrijk wordt gezien.

Wat is een casemanager Dementie?

Er komt heel wat af op de directe omgeving van mensen met alzheimer. Daarom kan de aanwezigheid van extra hulp de kwaliteit van leven sterk verbeteren en druk wegnemen bij de mantelzorger en patiënt. Een casemanager is een persoonlijk begeleider met kennis én ervaring over dementie. Deze persoon is er om zowel de mantelzorger als de patiënt te ondersteunen. Zij zijn er als extra steun en denken met de desbetreffende situatie mee. Daarnaast kan deze persoon vragen beantwoorden als men al zorg krijgt. 

Casemanagers bieden ondersteuning bij het vinden, uitleggen en regelen van zorg, brengen patiënten en mantelzorgers in contact met lotgenoten en bieden advies of een luisterend oor. De ondersteuning van casemanagers valt binnen de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers