Hoe geven we Groningse jongeren een stem?

Terug

Hoe geven we Groningse jongeren een stem?

Geschreven op 15 mei 2023

“De uitkomsten van het onderzoek worden besproken in klassen om zo samen met de jongeren de resultaten te duiden.”

Het Groninger Jeugdpanel bestaat inmiddels uit leerlingen van 10 vo-scholen verspreid over de provincie die bereid zijn ruimte te bieden aan Sociaal Planbureau Groningen om drie uitvragen per jaar te doen onder leerlingen. De scholen werkten afgelopen jaar mee aan drie onderzoeken. De vragenlijsten werden verspreid onder de jongeren via een online link.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er alleen onderzoek wordt gedaan. De uitkomsten van  het onderzoek worden besproken in klassen om zo samen met de jongeren de resultaten te duiden. Daarnaast denken de jongeren mee over mogelijke oplossingsrichtingen. Sociaal Planbureau Groningen zoekt vervolgens uit hoe het aanbod/beleid georganiseerd is, of er aanpakken zijn die voldoen aan de behoeften van de jongeren en als die er niet zijn hoe die aangeboden zouden kunnen worden. Zo zijn de uitkomsten van de verdieping op drugsgebruik (zie hieronder bij panelonderzoek 2: drugs in de omgeving van jongeren) besproken met VNN en wordt samen met VNN nagegaan of het reeds bestaande aanbod aangepast en geïntensiveerd kan worden.

Als het thema zich ervoor leent dan worden vergelijkbare vragen gesteld bij het jeugdpanel en het volwassen panel (18 tot 100 jaar) van Sociaal Planbureau Groningen. Dit biedt de mogelijkheid om niet alleen de jongeren te bevragen op een thema, maar ook de volwassenen. Zo weten we bijvoorbeeld hoe jongeren en hoe volwassenen aankijken tegen hun leefomgeving. En hoe jongeren hun mentale gezondheid beoordelen en wat ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs (selectie uit het volwassen panel) zeggen over de mentale gezondheid van hun kind.

Panelonderzoek 1: Mentale gezondheid van jongeren

Lees hier alles over het panelonderzoek Mentale gezondheid van jongeren.

Panelonderzoek 2: Drugs in de omgeving van jongeren

Lees hier alles over het panelonderzoek Drugs in de omgeving van jongeren.

Panelonderzoek 3: Brede welvaart en jongeren

Lees hier alles over het panelonderzoek Brede welvaart en jongeren.

Vervolgonderzoeken

Voor de zomervakantie staat een uitvraag over (online) veiligheid op de planning. De daaropvolgende onderwerpen worden (net als voorheen) in samenspraak met de jongeren zelf bepaald.

Je school aanmelden of meer informatie?

Ben je na het lezen van deze nieuwsbrief enthousiast geworden en wil je met je eigen school ook deelnemen aan het jeugdpanel? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050-5770101 of mailadres info@sociaalplanbureaugroningen.nl. Wil je meer informatie over het Groninger jeugdpanel of over Sociaal Planbureau Groningen? Neem dan een kijkje op onze website www.sociaalplanbureaugroningen.nl.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers