Grote impact van beving Westerwijtwerd

Terug

Grote impact van beving Westerwijtwerd

Geschreven op 19 december 2019

“Bewoners vertellen ons dat telkens weer nieuw beleid ontworpen wordt. Ze hebben het gevoel dat de overheid bewust traineert, door alles steeds ingewikkelder te maken. Dat wekt veel woede op, zeker na zo’n aardbeving.”

Na de aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 is de maat voor bewoners vol. Gevoelens van wanhoop en onzekerheid over de toekomst overheersen. Bewoners hebben het gevoel dat de overheid bewust traineert. De communicatie met bewoners direct na een aardbeving moet beter. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun onderzoek in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

De dag na de aardbeving van Westerwijtwerd werden respondenten van het Groninger Panel benaderd. In totaal vulden 4.803 personen de vragenlijst in, meestal binnen een of twee dagen. De huidige resultaten zijn een nadere uitwerking van een eerder verschenen notitie.

Onveiligheid

Door de aardbeving voelt men zich veel minder veilig. Bewoners zijn onzeker of hun huis nog veilig is. Er is ook sprake van economische onveiligheid. Mensen zijn bezorgd over de financiële consequenties van de terugkerende schade aan huizen. Ook zijn er zorgen over de verkoopbaarheid van het eigen huis.

Wanhoop en wantrouwen

Door de aardbeving van Westerwijtwerd denken bewoners dat er nog steeds (grotere) aardbevingen kunnen komen, ook als de gaskraan dicht gaat. Stroebe: “De onzekerheid over de toekomst is weer groter geworden. Voor een deel van bewoners is de maat nu echt vol”.

De zorgen worden verergerd doordat mensen niet verwachten dat de overheid zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Er is veel wantrouwen. Stroebe: “Bewoners vertellen ons dat telkens weer nieuw beleid ontworpen wordt. Ze hebben het gevoel dat de overheid bewust traineert, door alles steeds ingewikkelder te maken. Dat wekt veel woede op, zeker na zo’n aardbeving”.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen die door bewoners geuite behoeftes weergeven. Voorzie bewoners direct na een aardbeving van feitelijke informatie: Wat is er gebeurd en wat betekent dit voor mij? Nu zoeken ze deze informatie via sociale media bij elkaar en dat geeft ruimte aan geruchten en foutieve informatie. Ook adviseren de onderzoekers om direct na een beving ontmoetingsplekken te creëren waar bewoners bij elkaar kunnen komen en verhalen kunnen delen. Tenslotte hebben sommige bewoners direct na de beving twijfels over de veiligheid van hun woning. Zij zouden geholpen zijn met een “quick scan” om te bepalen of de woning nog wel veilig is.

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle gemeenten in het gaswinningsgebied, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Leden van het Groninger Panel vullen periodiek een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. De bevindingen van Gronings Perspectief worden gepubliceerd op de site groningsperspectief.nl.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers