Groot leefbaarheidsonderzoek in Groningen, Drenthe en Friesland

Terug

Groot leefbaarheidsonderzoek in Groningen, Drenthe en Friesland

Geschreven op 20 oktober 2022

“De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe inwoners verschillende aspecten van brede welvaart ervaren.”

Dit najaar ontvangen circa 20.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij aankijken tegen hun leefomgeving en hoe zij het wonen, werken en leven in hun regio ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe. De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe inwoners verschillende aspecten van brede welvaart ervaren. Dit levert belangrijke inzichten op voor de regio.

Hoe ervaren inwoners het wonen, werken en leven in hun regio?

In dit onderzoek staat de vraag centraal: Hoe kijken inwoners aan tegen hun leefomgeving en het wonen, werken en leven in de regio? We zijn benieuwd in hoeverre dit verschilt per regio en in hoeverre de brede welvaart in de knel komt als gevolg van bevolkingskrimp, vergrijzing en de gevolgen van gaswinning.

Monitor Brede Welvaart Groningen

Voor de provincie Groningen worden de uitkomsten van het onderzoek geïntegreerd in de Monitor Brede Welvaart Groningen. Naast objectieve data over Groningen geven we in deze monitor inzicht in hoe inwoners de verschillende aspecten van brede welvaart zelf ervaren. Het welzijn en welbevinden van mensen is een belangrijk aspect van brede welvaart. Brede welvaart gaat immers over alles wat het leven ‘de moeite waard’ maakt.

We achterhalen hoe tevreden Groningers zijn met hun eigen leven, en welke verschillen er zijn tussen doelgroepen en individuen. Met wie gaat het goed en wie kan er wel wat extra hulp gebruiken? Door inwoners zelf te vragen hoe het met hen gaat, krijg je beter zicht op knelpunten en uitdagingen voor toekomstig beleid. Op deze manier schetsen we een realistisch beeld van de kansen en uitdagingen voor de provincie Groningen. Dit levert belangrijke inzichten op voor bestuurders en beleidsmakers in de regio.

Dit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe biedt de mogelijkheid om de ervaringen van mensen over de tijd te volgen en daarbij langjarige trends en ontwikkelingen te signaleren. Elke twee jaar wordt deze vragenlijst aan de burgerpanels voorgelegd. Dit najaar al voor de vierde keer.

De eerste resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Groninger Panel

In Groningen wordt de vragenlijst voorgelegd aan het Groninger Panel. Het Groninger Panel bestaat op dit moment uit circa 6.000 panelleden en is een afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, verschillende opleidingsniveaus en mensen met hogere en lagere inkomens uit alle regio’s van de provincie Groningen. Panelleden krijgen circa acht keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. Je kunt je niet aanmelden voor het Groninger panel. Panelleden worden geworven via een aselecte steekproef en een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers