Groningers veelal tevreden over hun sociale contacten

10 januari 2018

“Belemmeringen in de sociale contacten liggen vooral in de afstand tot elkaar, maar ook een gebrek aan tijd (zowel van zichzelf als van de ander) en beperkingen in gezondheid. In het contact met buren lijkt er een andere, meer sociale drempel, te liggen.”

deel dit bericht

Het Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt de mate waarin mensen mee willen en kunnen doen in de samenleving. Met de veranderingen die de ‘participatiesamenleving’ teweeg brengt, zullen inwoners van Groningen daarvoor (onder andere) meer moeten bouwen op hun sociale contacten.

Sociaal Planbureau Groningen peilde onder het Groninger panel of en hoe zijn contact onderhouden met hun sociale omgeving en of zij tevreden zijn met hun sociale netwerk. Dit sociale netwerk kan bijdragen aan het gevoel van sociale participatie en sociale veerkracht.

Onderzoeksresultaat

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Groningers tevreden zijn met hun sociale contacten. Ze hebben vooral veel virtueel contact met hun familie en vrienden, en fysieke ontmoetingen met hun buren. Er zijn duidelijke verschillen in de manier en frequentie van contact tussen leeftijdsgroepen en tussen mannen en vrouwen.

Lees alle resultaten in het feitenblad Sociale veerkrachtmonitor Groningen – Sociale participatie

Bekijk de Verantwoording Paneluitvraag ‘Participatie en sociale contacten in Groningen’

deel dit bericht

meer informatie

Sanne Visser

Sanne Visser

onderzoeker

06 528 886 95
s.visser@sociaalplanbureaugroningen.nl

gerelateerd