Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

Terug

Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

Geschreven op 18 december 2018

“Opvallend weinig Groningers hebben, een half jaar later, vertrouwen in dit nieuwe beleid. Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid.”

Na de beving van Zeerijp in januari 2018 kondigde de minister van Economische Zaken een aantal maatregelen aan. Hoe vergaat het inwoners van het aardbevingsgebied een half jaar later?

Weinig vertrouwen in maatregelen

Na de aardbeving van Zeerijp in januari 2018 besloot de regering de gaswinning naar beneden te schroeven. Hoe is de situatie van bewoners veranderd in de eerste helft van 2018 (sinds november 2017)? Ten opzichte van eerdere metingen tonen de respondenten veerkracht: de grote schrik en teleurstelling na de beving van Zeerijp is iets afgenomen. Maar het vertrouwen blijft laag en de ervaren veiligheid daalt fors (zie Figuur 1).

Figuur 1: Verandering van ervaren veiligheid in de tijd, als functie van het al dan niet
hebben van schade.

figuur aardbeingsproblematiek, artikel dec. 2018

Opvallend is ook hoe de Groningers reageren op de maatregelen die de regering afkondigde na de aardbeving van Zeerijp, zoals het besluit om de gaswinning af te bouwen. Opvallend weinig Groningers hebben, een half jaar later, vertrouwen in dit nieuwe beleid. Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agenda’s zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen ‘window dressing’ zijn.

Maatregelen voor bewoners met meervoudige schade

Bewoners met meervoudige schade aan hun woning komen steeds verder op achterstand te staan. Zoals in Figuur 1 te zien is voelen zij zich een half jaar na de beving van Zeerijp nog steeds fors onveiliger. Bewoners met meervoudige schade hebben ook steeds minder hoop op een goede afloop. Tegelijk neemt het aantal bewoners met meervoudige schade toe. Volgens de onderzoekers zou deze groep centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen uitvoert, in opdracht van de NCG. Het panel van Gronings Perspectief is in het najaar van 2018 samengevoegd met het Groninger Panel van Sociaal Planbureau Groningen. Het onderzoek onder leiding van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten.

In het kader van dit onderzoek werd in juni een peiling gedaan onder een panel van 1.377 Groningers in de gehele provincie. De resultaten hiervan zijn in november gepubliceerd in het rapport ‘De sociale impact van de gaswinning in Groningen. Stand van zaken meting juni 2018’.

Meer weten? Eerdere publicaties en vragenlijsten zijn te vinden op de site groningsperspectief.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gronings Perspectief, via info@groningsperspectief.nl of tel. 050 – 363 7610.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers