Groninger Panel groeit naar ruim 7.000 leden

Terug

Groninger Panel groeit naar ruim 7.000 leden

Geschreven op 31 mei 2019


“Met de nieuwe werving is de spreiding over de provincie en binnen gemeenten beter geworden en het aandeel jongeren sterk verhoogd. Zo wordt de stem van veel verschillende Groningers gehoord.

Het Groninger panel telt na een succesvolle werving eerder dit jaar inmiddels ruim 7.000 panelleden. Sociaal Planbureau Groningen zet dit unieke onderzoeksinstrument regelmatig in om te onderzoeken wat Groningers vinden van allerlei onderwerpen zoals leefbaarheid, zorg, onderwijs of de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Groningers door de hele provincie geven hun mening

Begin 2019 hebben we met medewerking van alle 12 Groningse gemeenten ruim 48.000 Groningers benaderd om deel te nemen aan het Groninger Panel. We zijn erg blij dat mensen in grote getale gehoor gaven aan onze uitnodiging. De wervingsactie heeft binnen de provincie Groningen 3.560 nieuwe panelleden opgeleverd. Geweldig, want met de nieuwe werving is de spreiding over de provincie en binnen gemeenten beter geworden en het aandeel jongeren sterk verhoogd. Zo wordt de stem van veel verschillende Groningers, uit alle delen van de provincie, gehoord. Deze diverse meningen helpen organisaties als gemeenten en provincies beter beleid te maken, waarbij de stem van inwoners naar voren komt. Inmiddels staat de teller op 7.331 panelleden.

Betrouwbaar burgerperspectief in onderzoek centraal

Het perspectief van de inwoners van Groningen is bij Sociaal Planbureau Groningen altijd het uitgangspunt. Dit grote burgerpanel biedt ons de kans om op een betrouwbare manier het burgerperspectief in kaart te brengen bij de onderzoeken die we uitvoeren.

Interesse in verdiepende analyse of een vrijblijvend gesprek? Wij helpen je graag!

De omvang van het Groninger Panel stelt ons in staat representatieve uitspraken op gemeentelijke schaal te doen. Het is mogelijk verdiepende analyses te doen op gemeenteniveau of op subgroepen binnen de provincie, om zo meer specifieke gegevens uit de paneldata te halen. Heb je een specifieke vraag of wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Femke de Haan, onderzoeker Sociaal Planbureau Groningen. Zij geeft graag informatie over wat er allemaal mogelijk is!

Panelleden per gemeente

Onderstaande figuur maakt zichtbaar hoeveel panelleden in jouw gemeente woonachtig zijn.

 

Wervingskaart leden Groninger Panel per gemeente

Groninger Panel

De leden van het Groninger Panel ontvangen een aantal keren per jaar (digitale) vragenlijsten over actuele onderwerpen die in de provincie spelen, zoals leefbaarheid, veranderingen in de zorg en de gevolgen van de gaswinning. De onderzoeken en rapporten waar de stem van de Groningers in naar voren komt, worden gedeeld via onze website. Ook ontvangen de deelnemers een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met de uitkomsten van de onderzoeken.

Samenwerking met Gronings Perspectief

Sinds oktober 2018 werkt Sociaal Planbureau Groningen samen met Gronings Perspectief in onderzoek naar de effecten van de aardbevingen op de leefbaarheid in de provincie Groningen. Enkele keren per jaar ontvangen leden van het Groninger Panel vragenlijsten omtrent dit thema.

Het bewonerspanel van Gronings Perspectief is ondergebracht bij het huidige Groninger panel. Deze samenwerking voorkomt dat Groningers onnodig veel verzoeken ontvangen voor deelname aan verscheidene onderzoeken.

Meer informatie?

Bekijk de onderzoeksresultaten van het Groninger Panel per thema.

Meer informatie

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

06 835 751 01
e.vanspijker@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media