Groninger Panel biedt inzicht in de mening en opvattingen van Groningers

Terug

Groninger Panel biedt inzicht in de mening en opvattingen van Groningers

Geschreven op 6 maart 2023

“Door vragenlijsten over belangrijke thema’s periodiek te herhalen, kunnen veranderingen in houdingen, opvattingen en gedrag van de inwoners van Groningen goed worden gevolgd.”

Hoe kijken inwoners van Groningen aan tegen het wonen, werken en leven in de provincie? Hoe kijken zij naar klimaat, duurzaamheid en de energietransitie? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen leggen wij het Groninger Panel veelvuldig vragenlijsten voor. Op deze manier kan de stem van inwoners worden meegenomen in het provinciaal en gemeentelijk beleid. Het Groninger Panel breidt uit! We zoeken weer nieuwe panelleden. Zo’n 30.000 willekeurig gekozen Groningers hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het Groninger Panel.

Uniek onderzoeksinstrument

Het Groninger Panel is representatief voor de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder en is daarmee een uniek onderzoeksinstrument. Het Groninger Panel telt momenteel circa 6.000 leden. Omdat het panel een dwarsdoorsnede is van de Groningse bevolking, biedt het betrouwbare informatie over hoe de inwoners denken over actuele onderwerpen die spelen binnen de provincie.

Deelnemers ontvangen circa 10 keer per jaar een vragenlijst. Aanvullend voeren wij soms groepsgesprekken of telefonische interviews met panelleden voor meer achtergrondverhalen. De uitkomsten worden gebruikt door beleidsmakers, politici en overheden om het gemeentelijk en provinciaal beleid te verbeteren.

Onderzoeksbron voor impact van de gaswinning in Groningen

Door de jaren hebben de antwoorden van panelleden tal van onderzoeken gevoed, waaronder de onderzoeken van Gronings Perspectief naar de impact van de gevolgen van de gaswinning voor de veiligheidsgevoelens, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers. Door vragenlijsten over belangrijke thema’s periodiek te herhalen, kunnen veranderingen in houdingen, opvattingen en gedrag van de inwoners van Groningen goed worden gevolgd.

Nauwe samenwerking burgerpanels Noord-Nederland

De burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd en ingericht. We werken nauw samen met Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe om de mening en ervaringen van burgers te peilen. Door de samenwerking tussen de Noordelijke burgerpanels, ontstaat een vergelijkingsgebied waaraan Groningen zich kan spiegelen. Wordt de leefbaarheid in (delen van) Groningen bijvoorbeeld anders ervaren dan in (delen van) Friesland of Drenthe? De informatie uit de panelonderzoeken zullen een steeds belangrijkere basis vormen voor beleid.

Periodiek werven we nieuwe panelleden

Omdat het panel een dwarsdoorsnede is van de Groningse bevolking, kunnen mensen zich niet zelf aanmelden. Om het aantal panelleden stabiel te houden en de representativiteit van het panel te garanderen werven we periodiek nieuwe deelnemers. Wij werken hierbij samen met de Groninger gemeenten, die voor ons aselecte steekproeven trekt vanuit hun bevolkingsregister.

Meer weten over het Groninger Panel?

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten van Panelonderzoeken? Je kunt je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Groninger Panel.

Heb je vragen over het Groninger Panel? Neem dan contact op met coördinator Femke de Haan

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers