Leefstijl

Een slechte leefstijl in de vorm van overgewicht kan schadelijk zijn voor de gezondheid en ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

In het kort

  • Het aandeel volwassenen met overgewicht is sinds 1990 fors gestegen van 37% naar 51% in 2016.
  • Ongeveer 35% van de Groningers heeft matig overgewicht en 15% heeft obesitas. Dit wijkt niet af van de landelijke cijfers.
  • In de oostelijke gemeenten komt overgewicht relatief het meest voor.

Overgewicht

Overgewicht heeft invloed op de gezondheid. Het is ook bekend dat mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen vaak slechter scoren op leefstijlaspecten. Een slechtere gezondheid zorgt voor een lager welbevinden en kan ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

In de periode 1990-2006 is het percentage volwassenen met overgewicht in de provincie Groningen sterk toegenomen van 37% naar 51%. Sinds 2002 is het aandeel volwassen Groningers met overgewicht redelijk stabiel.

In de visualisatie is te zien dat in de leeftijd van 19 tot en met 34 jaar het percentage volwassenen met overgewicht veel lager is in vergelijking met de oudere groep volwassen. Overgewicht komt het vaakst voor onder volwassen van 35 jaar tot en met 49 jaar. Vanaf 50 jaar kampt ongeveer een vijfde deel van de mensen met obesitas.

Gemeenten vergeleken

In de visualisatie kunt u zien dat relatief de meeste overgewicht voorkomt in de oostelijke gemeenten wonen. In Groningen en Haren is het minst vaak sprake van overgewicht. Ook Zuidhorn, Winsum en Bedum blijven nog net onder het landelijke percentage.

gerelateerd

medewerkers