Ervaren gezondheid

Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied. Daardoor kan ook de leefbaarheid verminderen. Mensen met een slechtere gezondheid of beperkingen zijn vaak minder positief over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk doordat zij voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving.

In het kort

  • In 2016 was het aandeel volwassenen dat de eigen gezondheid benoemt als (zeer) slecht of ‘gaat wel’ 24%. Dit is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2012 (toen 23%).
  • In het westelijk deel van de provincie ervaren relatief de meeste volwassenen hun gezondheid als goed.
  • Bij de 75 plussers is het aandeel dat de eigen gezondheid als ‘gaat wel/slecht’ beoordeelt 42%. Bij de 19 tot en met 34 jarigen is dit nog 15%.

Gezond voelen

Veruit de meeste volwassenen (19 tot 65 jarigen) ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed (in 2012 77% en in 2016 76%).  Vergeleken met 2012 verschilt de gezondheidservaring nauwelijks.

In een aantal oostelijke gemeenten, Delfzijl, Appingedam, Oldambt, Pekela en Stadskanaal ervaren relatief minder volwassenen hun gezondheid als goed dan in de rest van de provincie. In het westelijk deel van de provincie ervaren relatief de meeste volwassenen hun gezondheid als goed.

Leeftijden vergeleken

Als we leeftijdsgroepen vergelijken zijn er behoorlijke verschillen. Van de 75 plussers geeft 42% aan de gezondheid als ‘gaat wel/slecht’ te ervaren. Bij de jongste leeftijdsgroep is dit nog 15%. Bij de groep boven de 50 jaar en jonger dan 75 is ongeveer een derde deel dat de gezondheid het minst positief beoordeelt.

gerelateerd

medewerkers