Gevolgen aardbevingen en leefbaarheid belangrijke thema’s

Terug

Gevolgen aardbevingen en leefbaarheid belangrijke thema’s

Geschreven op 3 december 2018


“De opmerkingen van de panelleden verwerken wij in vragenlijsten en dragen bij aan de keuze welke onderzoeken we volgend jaar uitzetten.

We bevragen het Groninger Panel regelmatig over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld leefbaarheid, veranderingen in de zorg, gevolgen van de gaswinning en aardbevingen, en bereikbaarheid van voorzieningen. Over elk onderwerp delen panelleden hun ideeën met ons. Daar zijn wij erg blij mee. Maar welke thema’s vinden zij zélf interessant? Vooral de leefbaarheid in onze provincie en de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen zijn de belangrijkste thema’s die vaker aan bod mogen komen.

Ruim 1.000 panelleden hebben ons laten weten welke thema’s zij interessant vinden voor toekomstige vragenlijsten onder het Groninger Panel. De woordenwolk geeft daarvan een impressie.

Een aantal overkoepelende thema’s springen er duidelijk uit:

  • De Leefbaarheid in (kleine) dorpen en wijken. Panelleden noemen dit thema vooral in relatie tot bereikbaarheid van voorzieningen, mobiliteit, vergrijzing en leegloop van kleine dorpen.
  • De gevolgen van de gaswinning en aardbevingen voor de leefsituatie en veiligheid in Groningen. De fysieke veiligheid, schadeafhandeling, huisvesting en woongenot worden onder meer genoemd.
  • Wonen. Vooral de beschikbaarheid van passende (huur)woningen, woningen voor ouderen en verduurzaming van woningen (onder andere gasvrij wonen) blijken belangrijke onderwerpen.
  • Rond het thema zorg gaat het bij panelleden onder meer over ouderenzorg en de bereikbaarheid van goede zorg in de regio.
  • Milieu, natuur, duurzaamheid en klimaat. In relatie tot deze onderwerpen wordt ook gesproken over de energietransitie.
  • Ook de identiteit van het gebied en het cultureel erfgoed in Groningen worden genoemd als thema’s waar de panelleden graag over bevraagd willen worden.

Wat doen wij met de terugkoppeling van panelleden?

Wij proberen altijd relevante onderwerpen te behandelen die in de provincie Groningen spelen. We gaan dan ook zeker gebruik maken van de ideeën en suggesties die de leden van het Groninger Panel hebben gegeven. Daarnaast luisteren we ook naar waar overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstellingen graag informatie over willen als het gaat om de ervaringen van inwoners.

De eerste vragenlijst in 2019 zal gaan over de Groningse identiteit. De opmerkingen van de panelleden over dit thema verwerken wij in de vragenlijst. Daarnaast zijn we momenteel aan het bekijken welke onderzoeken we volgend jaar uitzetten. Ook bij de keuzes hiervan helpen bovenstaande onderwerpen. Door de recente samenwerking met Gronings Perspectief bevragen we het Groninger Panel in de komende jaren in elk geval vaker over de gevolgen van gaswinning en aardbevingen voor de inwoners in de hele provincie.

Meer informatie

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media