Gemeentelijke herindeling vraagt vroegtijdig om inzicht in feiten en cijfers

Terug

Gemeentelijke herindeling vraagt vroegtijdig om inzicht in feiten en cijfers

Geschreven op 4 januari 2018


De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben als streven om op 1 januari 2019 op te gaan in een nieuwe gemeente, Het Hogeland. De gemeenten ontwikkelen een toekomstvisie op de nieuwe gemeente. Zij hebben het Sociaal Planbureau Groningen gevraagd inzicht te bieden in trends in het gebied. Hiermee zijn de gemeenten in staat om het goede gesprek te voeren om tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen.

Inzicht in het gebied

Er is onder andere gekeken naar demografische ontwikkelingen, en hoe het met de woningmarkt economie en werkgelegenheid gesteld is. Ook zijn de leerlingaantallen, onderwijsniveau en de zorgbehoefte in beeld gebracht. Tot slot is inzicht gegeven in de ervaren leefbaarheid, de aanwezigheid van voorzieningen en bewonersinitiatieven.

Het resultaat is een overzichtelijke rapportage met reeds beschikbare statistische gegevens en uitgevoerde bewonersenquรชtes onder het Groninger Panel.

Download het Rapport Op naar Het Hogeland

Meerwaarde voor de toekomst

Deze inventarisatie levert de BMWE-gemeenten een goede onderbouwing voor de toekomstvisie van de nieuw te vormen gemeente. Bovendien kan het als nulmeting dienen voor een structurele monitoring van de toekomstige ontwikkelingen in de nieuwe gemeente.

Meer informatie

06 525 896 14
f.dehaan@trendbureaudrenthe.nl

Delen via social media