Gemeente Groningen hoogste aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen

Terug

Gemeente Groningen hoogste aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen

Geschreven op 8 februari 2018

“Opvallend is dat het aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen daalt, maar dat het aandeel huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een laag inkomen stijgt.”

Het CBS presenteerde in januari nieuwe regionale cijfers over armoede en sociale uitsluiting. In de provincie Groningen is het risico op kortdurende armoede nog steeds hoger dan in 2011, maar de trend fluctueert tussen gemeenten. Het risico op langdurig armoede neemt in de meeste gemeenten toe.

Trends in armoede

De trends laten zien dat het aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen in 2016 daalt in veel gemeenten, ten opzichte van het vorige jaar. Ten opzichte van 2011 hebben de meeste gemeenten nog steeds een hoger aandeel huishoudens met een laag inkomen.

Opvallend is dat het aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen wel daalt, maar dat het aandeel huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een laag inkomen stijgt. Alleen in Bedum en Ten Boer is er een lichte daling te zien. Mensen die leven van een bijstandsuitkering verkeren relatief vaker in een situatie van een langdurig laag inkomen.

Leven onder de armoedegrens

Op basis van de laatste cijfers zien we dat de gemeente Groningen het hoogste aandeel huishoudens heeft met een langdurig laag inkomen (7,4%) van Nederland. De gemeente Groningen staat tweede op de lijst van gemeenten met de meeste huishoudens met kortdurende armoede. In de provincie Groningen hebben Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Appingedam het grootste aandeel particuliere huishoudens met een laag inkomen, respectievelijk 14,7% en 10,2% (voor zowel Hoogezand-Sappemeer en Appingedam). Acht gemeenten in de provincie hebben relatief meer huishoudens met een laag inkomen dan het landelijk gemiddelde.

Langdurige armoede

Langdurige armoede (4 jaar of langer rondkomen van een laag inkomen) komt relatief minder vaak voor, maar ook binnen deze cijfers zien we dat de meeste huishoudens met een langdurig laag inkomen leven in Groningen en Hoogezand-Sappemeer (resp. 7,4 en 4,7%). Deze percentages liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. In Zuidhorn en Bedum wonen de minste huishoudens met een (langdurig) laag inkomen.

Op de indicatorenpagina Lage inkomens presenteren we de laatste visualisaties en een overzicht van de cijfers van 2016 en trends in kortdurende en langdurige armoede voor de provincie Groningen.

Lees het gehele Rapport Armoede en sociale uitsluiting (CBS 2018) (PDF)

Bron: CBS

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers